НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ТАНЦОВО ИЗКУСТВОІ. ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ И БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В V КЛАС
А. Първи етап:
-        проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцово изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);
-        проверка на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в танца (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката).
Б. Втори етап:
-        оценяване на танцувалните и артистичните качества, музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове с различни размери и чрез изпълнение на импровизация по съответния вид музика - класическа или фолклорна, посочена от комисията, съобразно специалността;
-        проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта, съобразно специалността.

ІІ. ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИЯ БАЛЕТИСТ И ПРОФЕСИЯ ТАНЦЬОР СЛЕД VІІ КЛАС

А. Приемен изпити за професия балетист, специалност класически танц:
Първи етап:
-        проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, гъвкавост, падьом, отвореност на краката, отскок).
Втори етап:
-        проверка на артистичните и танцувални качества, ритмичност, техника, умение и подготовка на кандидатите чрез класически екзерсис, проведен от учител по време на изпита, включващ станка, среда, алегро, а за момичетата и палци, базирани върху материал от учебната програма за VІІ клас - 3-та професионална балетна година, утвърдена от министъра на културата.

Б. Приемен изпит за професия танцьор, специалност български танци:
Първи етап:
-        проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, гъвкавост, падьом, отвореност на краката, отскок).

Втори етап:
-        изпълнение на основни характерни танцови движения от различните етнографски области или кратки комбинации по избор на кандидата;
-        проверка на музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове в различни размери 2/4,5/8, 7/8, 8/8,9/8,11/16,12/16,13/16,15/16;
-        проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта;
-        демонстриране на популярни български хора - "Дунавско хоро", "Еленино хоро", "Самоковско хоро" , "Пайдушко хоро", "Дайчово хоро", "Ганкино хоро", "Арап", както и надиграване на ръченица.Забележка: Всички приемни и приравнителни изпити за професиите балетист, специалност класически танц и професия танцьор, специалност български танци, се провеждат с корепетитор и музикални записи, осигурени от съответното училище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска. Кандидатите се явяват с игрално облекло, определено от съответното училище.