artschool-varna.com
Школа по изобразително изкуство „Спектър”

Занятията започват от 1.10.2016 г. /събота/ и ще се провеждат в ателие №309 и ателие №307 в НУИ "Добри Христов"/ІІІ етаж /

Групови занятия
Две възрастови групи – I група  –   9 – 11 години
                                    II група – 11 – 14 години
  - провеждат се всяка събота 
от 9.30 до 12.30 ч. – 4 учебни часа /по 45 мин./
учители – Красен Бербенков и Димитър Борисов
такса – 40 лв. на месец 
За справки: 
тел: 052/620719


Школа по народно пеене

Занятията започват от  1.10.2016 год. и се провеждат като индивидуални занятия
Учители – Павлинка Тодорова, Дафинка Дамянова и Женя Райчева 

Желаещите за индивидуално обучение по народно пеене попълват заявление по образец преди началото на обучението. Заявленията се получават от учителите по народно пеене.
Такси –  за един учебен час  – 30 минути  –   8 лева на ученик
             за един учебен час  – 45 минути  – 12 лева на ученик

За справки: 
тел: 052/620719


Индивидуални занятия по музикални инструменти,  поп и джаз и оперно пеене

Занятията започват от  1.10.2016 год. и се провеждат от понеделник до събота /включително/, по предварително уточнен между учителя и ученика график.
Желаещите за индивидуално обучение по музикален инструмент или пеене  попълват заявление по образец преди началото на обучението. Заявленията се получават от учителите по съответния инструмент или пеене.
Такси – за един учебен час  – 30 минути –   8 лева на ученик
             за един учебен час – 45 минути  – 12 лева на ученик

За справки: 
тел: 620719


Школа по танцово изкуство

Групови и индивидуални занятия
Занятията започват от  1.10.2016 год. 

Ще се провеждат в двете балетни зали на Национално училище по изкуствата „Добри Христов” - Варна по следния график.


Таксите за Школата по танцово изкуство се определят както следва:
              Групови занятия
              - за учебен час от  60 минути  –  35 лева на месец на ученик
              - за учебен час от  90 минути  –  40 лева на месец на ученик
              Индивидуални занятия
За индивидуално обучение се подава заявление по образец  - /получава се от учителите в школата/.
              - за учебен час от  45 минути  –  20 лева на занимание 
              - за индивидуално обучение в група /до 3-ма участници/  за учебен час от 45 мин. –
                20 лева за цялата група 
              - за индивидуално обучение в група /до 5-ма участници/  за учебен час от 45 мин. –
                30 лева за цялата група 
              - за индивидуално обучение в група /над 5-ма участници/ за учебен час от 45 мин. –
                по 6 лева на участник
За справки: 
тел: 052/620719