НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
artschool-varna.com
ПРОЕКТИ
Номер на проекта :LLP - 2009-COM-MP-084
Координатор: Пашка Чинкова
Партньори :
гр. Швандорф, Германия
гр. Каляри, Италия
гр. Самсун, Турция
гр. Палма, Балеарски острови, Испания
гр. Порто да Круз, Мадейра, Португалия
Времетраене : 01.08.2009 - 30.07.2011 г.Уеб сайт: http://comeniuscei.wordpress.com/


Европейската програма Коменски
Проект "Гражданство в Европейския съюз на локално и глобално ниво"

       НУИ "Добри Христов"- Варна е партньор в Европейската програма Коменски по проекта "Гражданство в Европейския съюз на локално и глобално ниво". Останалите парньори са гимназии и начални училища от Великобритания, Дания, Норвегия, Испания, Австрия, Италия, Словения, Полша и Латвия- общо 10 страни заедно с България.
       Продължителността на проекта е Септември 2010- Май 2012. Основната дейност включва работа с учениците за разширяване на техния мироглед, задълбочено познаване на други култури и толерантност към различията им. Дейността се извършва чрез работни срещи между преподаватели и ученици от партньорските училища с цел обсъждане на локални и глобални проблеми, и изработване на стратегии за интеграция на младите хора в страните-членки на ЕС. След приключване на всяка среща, участниците в нея донасят в своето училище информация за темите и идеите обсъдени на срещата, и ги правят достояние на колкото се може по-широк кръг преподаватели и ученици, които продължават разработването на темите.

       Темите на 7-те работни срещи са:

Барселона, Испания, 2-5 октомври 2010: Гражданство в ЕС
Идрия, Словения, 19-23 януари 2011: Тормоза между учениците
Конигсберг, Норвегия, 16-20 март 2011: Умения за общуване
Рига, Латвия, 11-15 май 2011: Демокрация
Виена, Австрия, 28 септември-2 октомври 2011: Творческия процес
Уелс, Великобритания, 7-11 март 2012: Разширяване на социалния кръг
Варна, България, май 2012: Интеркултурни познания
Работният език за всички писмени и словестни презентации, както и за кореспонденцията между партньорите в проекта е английски.
Ето някои дейности, запланувани като част от участието на НУИ "Добри Христов"- Варна в проекта:

  •        Творчески вечери, посветени на държавите-участници в проекта

Общо 9 събития в рамките на 2011-2012, като всяка проява е посветена на една държава, и включва музикални изпълнения на творби от композитори представители на националната им школа, визуализация на характерни природни забележителности или архитектурни и исторически паметници, състезания за познаване на исторически факти.

  •        Основаване на група във Фейсбук.

Страницата се създава и поддържа от самите ученици, има линкове към официалната страница на проекта и към страницата на училището. Препоръчителен език за комуникация е английски, за да могат нашите идеи да станат достояние на повече хора в интернет пространството.

  •        Водене на електронен "дневник" за прогреса на проекта.

Дневникът се води едновременно на 2 езика, английски и български, от различни ученици по предварително изработен график. Преподавателите по английски могат да помагат за редактирането на английския вариант.

  •        Съчиняване и изпълнение на популярна песен-мото на проекта.

След проявено желание за участие от страна на учениците се създава група от ученици от различни класове и специалности, които в няколко срещи и с помощта на квалифициран преподавател разработват идея за стила, формата и съдържанието на песента. Окончателният продукт се тества пред ученици от училището, и на срещата през март 2011 в Норвегия се представя пред ученици от партньорските училища.

  •        Тест за интеркултурна толерантност

Партньорите от Барселона, Испания, разработиха тест за интеркултурна толерантност, който се попълва от всички участници в проекта: веднъж при стартирането, и втори път на заключителната среща във Варна през 2012 г.

  •        Озвучаване на 2 късометражни филми за проекта

Двата филма се изработват от представители на училището за графика, фотография и кинематография в Милано, Италия. Средната продължителност на филмите е  5 мин. Единият филм е документален, с интервюта на учениците-участници, а втория ще бъде представителното лице на проекта: какви са качествата на младия европеец, неговите мечти и стремежи. НУИ "Добри Христов"- Варна ще подбере музика за озвучаването на двата филма. Творческите дискусии по филмите се провеждат по време на срещите между партньорските училища, като учениците и преподавателите които ще вземат отношение по тези проекти, се избират предварително.В проект учебно-творческа практика "Изразяване във форма" участват ученици от специалност Изящни изкуства на Национално училище по изкуствата "Добри Христов" Варна. Проектът е насочен към нуждите на учениците да придобият нов (допълнителен, различен) практически опит в сферата на специалностите, които изучават - живопис, графика, скулптура, както и в сферата на приложните изкуства.
Основните цели на проекта са да предостави възможност на участниците да:
  - участват в европейски артистичен обмен като усъвършенстват естественото си дарование
  - се обучават в нова и различна среда, в различна страна
  - вземат пряко участие в ателиетата на италианските художници и скулптори
  - подобрят мотивацията си да развиват творческите си способности
  - подобрят нивото си на владеене на италиански език
  - придобият теоретични знания и практически опит в областта на изящните и приложни изкуства, историята на изкуствата
  - обменят опит със сродно училище по изкуствата
  - приложат своите познания по перспектива в различни пленерни задачи
  - придобият умения за адаптиране към изискванията на свободния европейски пазар на труда.

www.expressioninform.com
ИМЕ НА ПРОЕКТА: ИЗРАЗЯВАНЕ ВЪВ ФОРМА
ФИНАНСИРАНЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, Секторна програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
НОМЕР НА ПРОЕКТА:  2011-1-BG1-LEO01-04610
КООРДИНАТОР И ЕКИП: ЙОРДАНКА МАНЕВА, НАДЕЖДА АНТОВА, СВОБОДКА ХРИСТОВА
ПАРТНЬОР: "EPROJECTCONSULT" di Federica Sottile
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: МОБИЛНОСТ: 13 - 26.11.2011 г
Проект : СЕИ - сертификат за европейска идентичност на ученици
Финансиран от Европейската  комисия чрез програма "Учене през целия живот", секторна програма "Коменски" - училищни партньорства.