НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com

ПРИЕМ В НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ“

ПРИЕМ В I КЛАС

за учебната 2018/2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА I КЛАС И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Изискване към кандидатите за I клас е да навършват 7 години през календарната 2018 г., като по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години към 15 септември 2018 г.

Родителите (настойниците) на кандидатите за I клас подават от 30 март до 5 април 2018 г. в училището следните документи:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ по образец с подредени желания по специалности (осигурява се от училището, можете да изтеглите документа в PDF формат от тук);

2. КОПИЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ (представя се и оригинал);

3. КОПИЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО със заключение, че обучението по специалностите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние – издава се от общопрактикуващия лекар на ученика (представя се и оригинал);

4. КОПИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА „ЗЛОПОЛУКА“ - да обхваща деня на изпита (17.04.2018 г. – вторник) - само за ученици, които кандидатстват за специалност „класически танц“; (представя се и оригинал);

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЦА НА 6 ГОДИНИ (осигурява се от училището);

Подаването на документи се извършва в сградата на НУИ „Добри Христов“ – Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 34 по следния график:

30 март–5 април 2018 г.

9.00 ч. – 17.00 ч.

стая № 118