НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна
УЧЕБНО-ИЗПИТНА  ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
ПО МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ
МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ И МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ
за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови и ударни инструменти, акордеон, класическа китара, тамбура, гъдулка, кавал, гайда,
народно пеене , класическо пеене и поп и джаз пеене

І. Приемане на ученици в прогимназиален етап по музикално изкуство

Пети клас:
А. Изпит по специалността;
Б. Изпит по солфеж.

Изисквания за изпита по специалността:

Пиано: един етюд измежду: Черни, оп. 849 или от други автори с подобна трудност; Бах – полифонична пиеса; класическа сонатина І част; пиеса по избор.
Цигулка: една гама по избор с тризвучия и септакорди в две или три октави, един етюд от трудността на Мацас, оп. 36, І и ІІ тетрадка; Донт, оп.37; Кайзер, ІІІ тетрадка; Ел.Генева – ІІ, ІІІ, ІV, V позиции и тяхното свързване и др.; І или ІІ и ІІІ част от концерт или концертино от трудността на Ридинг, оп. 21, 24, 25; Комаровски ла мажор, ми минор, Хубер, Аколай – ла минор; Вивалди – ла минор, сол мажор и др.; една пиеса от трудността на тези в сборниците Малкият цигулар ІІІ, ІV и ІVа свитък, Христоматия за ІІІ и ІV клас, Юношески албум; Юный скрипач – ІІ и ІІІ свитък, Барток – За децата и др.
Виола: гама фа или сол мажор в две октави, мажорно и минорно тризвучие; един етюд от трудността на Сит и Волфарт; една част от концертино – О.Ридинг оп.36, Ф.Кюхлер – оп.12 сол мажор или други от същата трудност; една пиеса по избор от трудността на Кабалевски
– Галоп, Щрайхарт – Малък валс и др.
Кандидатите за специалността виола могат да се явят на изпит с цигулка, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.
Виолончело: една гама в две или три октави - до, сол, ре, с Т5 и D7; един етюд от Христоматия за 2, 3 и 4 клас за ДМШ или Дотцауер – 1-ва тетрадка; две пиеси по избор на кандидата от Христоматия за 2, 3 и 4 клас.
Контрабас: изпит само по солфеж
Флейта: гама по избор, един етюд и пиеса
Обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон: изпит само по солфеж.
Ударни инструменти: кандидатите полагат изпит по ксилофон и малък барабан: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано от Д. Палиев, Моцарт, Л. Делиб и др.; два етюда за малък барабан – единият в неравноделен размер от Д. Палиев.
Акордеон: една гама в две октави в право движение с къси и дълги арпежи в основен вид; етюд по избор; една пиеса от български автор или в народен дух /може хоро в неравноделен размер/.
Класическа китара: една гама до два знака, един етюд от Карули, Каркаси и др.; две леки пиеси по избор на кандидата от Сор, Карули, Каркаси.

Изисквания за изпита по солфеж за V клас за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови инструменти, ударни инструменти, акордеон и класическа китара:
-        изпяване и транспониране на заучена песен по зададен Т5, Т6, Т6/4;
-        подражателно възпроизвеждане на едногласни фрази, хармонични интервали и  акорди – диатоника и хроматика;
-        отгатване с тонови имена на единични тонове, фрази, хармонични интервали в  до  мажор и ла минор, натурален, хармоничен и мелодичен вид;
-        транспониране на мелодична фраза с тонови имена в еднозначни тоналности – мажор и минор;

Изисквания за изпита по специалностите народни инструменти и народно пеене за V клас:
Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура: изпит само по солфеж.
Народно пеене: изпълнение на три песни в различни размери по избор на кандидата.
Изисквания за изпита по солфеж за V клас за специалностите по народни инструменти и народно пеене:
-        изпяване и транспониране на песен по зададен тон;
-        възпроизвеждане с глас на кратки мелодични фрази, интервали и тризвучия;
-        подражателно възпроизвеждане на ритъм;
-        отгатване на тонове в до мажор и четене на ноти на виолинов „сол” ключ.

ІІ. Приемни изпити за професия музикант-инструменталист и музикант-вокалист след VІІ клас:

Кандидатите за професия музикант-инструменталист полагат следните приемни изпити:
А. Изпит по специалността;
Б. Изпит по солфеж.

Изисквания за изпита по специалността:

Пиано - два етюда по избор от Черни, оп.299, ІІІ и ІV тетрадка и оп. 740 или Крамер;  Тригласна инвенция или главна част от френска или английска сюита от Бах; І част от класическа соната от Хайдн, Моцарт или Бетховен (със средна трудност) и пиеса по избор.
Цигулка - една гама по избор от сол, ла, си бемол, до и ре в три октави, в единични тонове, мажор, мелодичен и хармоничен минор; разложени квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд, доминантов и умален септакорд, построени върху основния тон на гамата. Един етюд по избор от трудността на Кройцер, Мацас І или ІІ тетрадка, Донт, оп.37, или Фиорило. Една пиеса или две части от соната (бавна и бърза) на Корели, Хендел, Хайдн, Моцарт, Данкла или друг автор; І или ІІ и ІІІ част от концерт измежду Нардини, Льоклер, Щамиц, Виоти № 20 и 23, Роде №№ 6, 7 и 8, Тартини - ре минор, Вивалди - сол минор, ми мажор, ла мажор, Бах - ла минор, Хайдн, Моцарт и други със същата трудност.
Виола - гами до, ре, ми бемол в три октави, с тризвучия и секстакорди; един етюд от Мацас І тетрадка или друг с подобна трудност; пиеса по избор от трудността на Ж.Ф.Рамо - Гавот, М.Регер - Романс, Фиоко - Алегро; една част концертино - О.Ридинг, оп. 25 сол мажор, Телеман - каонцерт ІІ част, или други от същата трудност. Кандидатите могат да се явят на изпит по виола, като изпълнят програмата за приемен изпит по цигулка.
Виолончело - една гама в три октави, мажор и минор с Т5 и D7; един етюд от Дотцауер - І или ІІ тетрадка; Сонатина - І част от Бревал - до мажор, Ромберг - си бемол мажор; Голтерман - Концерт № 4 - І част или Нелк - Концертино; една пиеса от Христоматия за 5 - 7 клас на ДМШ от трудността на Бетовен - Контраданс или Чайковски - Неаполитански танц.
Контрабас - гама ре мажор в една октава или ми и сол мажор в две октави с Т5 и D7; един етюд от трудността на Т.Тошев, Храбе, Раков, Гедике и др., една пиеса от Христоматия за контрабас, Сборник класически пиеси за контрабас /ред.Хоменко/ и др. от същата трудност; предкласическа соната - бавна и бърза част или концертино.
Класическа китара - една гама до 4 знака, мажор и минор (хармоничен и мелодичен), в две октави с тризвучия; един етюд от трудността на Каркаси, Карули, Сор, Джулиани, Прауер и др.; полифонична пиеса; две пиеси по избор на кандидата.
Духови инструменти - една от посочените гами: до мажор, ла минор, сол мажор, ми минор, фа мажор, ре минор, ре мажор, си минор, си бемол мажор, сол минор, ла мажор, фа диез минор, до минор, с разложени акорди, доминантов и умален септакорд с обръщение; два етюда и една пиеса.
Ударни инструменти - кандидатите полагат изпит по ксилофон, малък барабан и тимпани. По ксилофон изпълняват: гама по избор; пиеса за ксилофон с акомпанимент на пиано; за малък барабан - два етюда с акомпанимент на пиано, единият в неравноделен размер от трудността на "Събуждане", "Дайчово", "Лудо-младо", "Триумф" от Д. Палиев; за два тимпана - един етюд по избор.
Акордеон - гами до 2 знака, мажорни и минорни, в право движение, къси и дълги арпежи в основен; един етюд от школите за напреднали от Л. Панайотов - № 3, 4, 18, 21, 64; Хр.Радоев - № 91,95,101,104,105 и др. от същата трудност; двугласна фуга или инвенция от Бах или полифонична пиеса; една пиеса и едно хоро в неравноделен размер.
Гайда и кавал - една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8; една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.
Гъдулка - една безмензурна мелодия; по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8; една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.
Тамбура - по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8 (едната по възможност "Дидината" от сб. "Пиеси за тамбура със съпровод на пиано" - Т. Прашанов); една народна песен, която да се свири и пее от кандидата от различни тонове; свирене на мажорни и минорни акорди; възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията; разпознаване на различни размери.

Изисквания за изпита по солфеж:

А. Приемният изпит по солфеж за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, класическа китара, духови и ударни инструменти и акордеон включва:
1. подражателно възпроизвеждане на мелодична фраза, хармонични интервали и акорди – диатоника и хроматика;
2. отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналности до два знака в мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор;
3. транспониране на мелодична фраза с тонови имена в тоналности до два знака;
4. солфежиране от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор – диатоника до два знака.

Б. Приемният изпит по солфеж за специалностите гайда, кавал, гъдулка и тамбура включва:
1. транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
2. отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
3. подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
4. възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
5. отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
6. солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.


Кандидатите за професия музикант-вокалист полагат следните приемни изпити след VІІ клас:
А. Изпит по специалността;
Б. Устен изпит по солфеж.

Изисквания за изпита по специалността:
Народно пеене:
-        разпяване с подготвена от кандидата бърза песен;
-        възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията;
-        изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация.
Забележка: Текстовете на песните се представят на изпитната комисия.
Класическо пеене: разпяване за проверка на гласовите данни, изпълнение на един вокализ - Конконе, Абт, Лютген, на една песен или лека ария, рецитация на басня или стихотворение;
Поп и джаз пеене: разпяване за проверка на гласовите данни, изпълнение на три песни, от които една от български композитор: могат да бъдат изпълнени и арии от мюзикъл или песни със стилова насоченост "джаз", рецитация на басня или стихотворение.

Изисквания за устен изпит по солфеж за VІІІ клас за специалност народно пеене:
транспониране на заучена народна песен от зададен тон; отгатване на мажорни и минорни тризвучия; подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди; възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16; отгатване на тонове в до мажор и ла минор; солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

Изисквания за устен изпит по солфеж за VІІІ клас за специалностите класическо пеене и поп и джаз пеене:
изпяване и транспониране на песен от зададен Т5, Т6, Т6/4; подражателно възпроизвеждане на фрази, хармонични интервали и акорди; отгатване на единични тонове, фрази, хармонични интервали, главни тризвучия и обръщенията им в тоналностите до мажор и ла минор; изпяване от пръв поглед на един солфеж в мажор или минор - диатоника в тоналности до 1 знак;

Забележка:
Кандидатите, които се явяват на приемни изпити за V и VІІІ клас, задължително изпълняват материала по музикален инструмент и пеене наизуст, с изключение за кандидатите по специалност ударни инструменти, които могат да ползват нотен текст за мембранните инструменти.
В случаите, когато е необходим корепетитор, той се осигурява от съответното училище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска.