______________________________________________

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В
VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
и
I НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
гр. Варна - 2022 година
______________________________________________
Конкурсът се подпомага от:
Конкурсът се съфинансира от Фонд „Култура” на Община Варна

Заявка за участие за VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ ,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
DOCX формат - RTF форматЗаявка за участие за I НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ПИАНИСТИ ,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
DOCX формат - RTF формат