______________________________________________

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
гр. Варна
______________________________________________
                                                           ЖУРИ:

2022 г.
проф. д-р Борислава Танева – заместник-ректор и преподавател по пиано в НМА „Проф. П. Владигеров“ – София
проф. д-р Александър Василенко – преподавател по пиано в НМА „Проф. П. Владигеров“ и НМУ „Л. Пипков“ – София
доц. Марина Капитанова – дългогодишен корепетитор и преподавател по клавирен съпровод в НМА „Проф. П. Владигеров“ – София
д-р Калина Василева – диригент, ръководител на Държавен симфоничен оркестър – Шумен
Боян Бъчваров – ръководител на катедрата по пиано в НУИ „Д. Христов“ – Варна

2020 г.
проф. Людмил Ангелов - Почетен професор в Нов български университет
доц. Марина Капитанова - Преподавател по клавирен съпровод в НМА "Проф. П. Владигеров" – София
Станислав Ушев - Директор на Държавен симфоничен оркестър – Шумен
Даниела Кюркчиева - Ръководител на катедрата по пиано в НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе
Боян Бъчваров - Ръководител на катедрата по пиано в НУИ „Д. Христов“ – Варна

2016 г.
проф. Стела Димитрова-Майсторова - НМА "Проф. П. Владигеров" - София
Станислав Ушев - диригент (Директор на Държавен симфоничен оркестър - Шумен)
Антоанета Воденичарова – Ръководител на клавирна група в НУИ "П. Пипков" – Плевен
Боян Бъчваров - Ръководител на клавирна група в НУИ "Д. Христов" - Варна     

2014 г.
проф. Стела Димитрова-Майсторова - Ръководител на клавирната катедра в НМА „Проф. П. Владигеров“ - София
доц.
Марина Капитанова - преподавател по клавирен съпровод (НМА „Проф. П. Владигеров“ - София)
Светлана Косева - преподавател по пиано (НУМТИ „Д. Петков“ - Пловдив)
Боян Бъчваров - преподавател по пиано (НУИ „Д. Христов“ - Варна)
Станислав Ушев - диригент (Държавен симфоничен оркестър - Шумен)

2012 г.
проф. Роксана Богданова - преподавател по пиано (АМТИИ - Пловдив)
Милка Митева - преподавател по пиано, директор на НМУ „Л. Пипков“ - София
Мария Гинева - преподавател по пиано (НУИ „Д. Христов“ - Варна)
Станислав Ушев - диригент (Държавен симфоничен оркестър - Шумен)
проф. Розмари Стателова - музиковед

2010 г.
Милка Митева - преподавател по пиано, директор на НМУ „Л. Пипков“ - София
Владимир Кожухаров  - диригент (Франция)
доц. Марина Капитанова - преподавател по клавирен съпровод (НМА „Проф. П. Владигеров“ - София)
Екатерина Цветкова - преподавател по пиано (НУИ „Д. Христов“ - Варна)
                                                                        
2008 г.
проф. Нина Макарова
проф. Милена Моллова - преподавател по пиано (НБУ)
доц. Марина Капитанова - преподавател по клавирен съпровод  (НМА „Проф. П. Владигеров“ - София)