______________________________________________

VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
ГРАФИК НА ПРОСЛУШВАНИЯТА
______________________________________________
Конкурсът се подпомага от:
Конкурсът се съфинансира от Фонд „Култура” на Община Варна

30 октомври (петък) 2020

НУИ „Добри Христов” - Концертна зала

Прослушване - категория “А”

I възрастова група

14.45 - № 1 – Самуел Богацки – Варна

14.55 - № 2 – Антонина Кирякова – Варна

            № 3 – Борис Димитров – Бургас

15.05 - № 4 – Виктор Коев – Варна

            № 5 – Даная Иванова – Варна

15.30 - № 6 – Ирина Караманова – Варна

            № 7 – Калина Петкова – Варна

почивка

16.00 - № 8 – Мария Атанасова – София

            № 9 – Мейи Ван – Русе

6.20 - № 10 – Никола Табаков – Варна

            № 11 – Николай Цветков – Плевен

Прослушване - категория “Б”

I възрастова група

17.00 - № 1 – Антония Велкова – Пловдив

            № 2 – Боряна Йорданова – Варна

17.15 - № 3 – Леон Леонидов-Гуглев – Варна

            № 4 – Мариана Неделчева – Варна

II възрастова група

17.30 - № 1 – Славена Петкова – Разград

            № 2 – Елеонора Георгиева – Варна

17.50 - № 3 – Омая Матеева – Габрово

ВАЖНО! Кандидатите трябва да са в НУИ „Добри Христов” 10 минути преди часа си за явяване на конкурса

30 октомври (петък) 2020

Концертно студио на Радио Варна

Прослушване - категория “А”

III възрастова група – I тур

11.20 - № 1 – Ангел Ялъчков – София

11.40 - № 2 – Виктория Влахова – Варна

            № 3 – Георги Чиколов – Пловдив

12.00 - № 4 – Кристиян Ангелов – Русе

            № 5 – Марина Иванова – Козлодуй

12.20 - № 6 – Марина Мравова – София

Клавирно дуо

12.30 - № 1 – Георги и Радослав Чиколови – Пловдив

Кандидатите трябва да са в Радио Варна 10 минути преди часа си за явяване на конкурса

31 октомври (събота) 2020

Концертно студио на Радио Варна

III възрастова група – II тур

от 9.30

(графикът ще бъде изнесен допълнително)

Прослушване - категория “А”

II възрастова група

14.00 - № 1 – Радослав Чиколов – Пловдив

            № 2 – Ребека Райкова – Варна

            № 3 – Филип Илиев – София

14.40 - № 4 – Албена Денева – София

            № 5 – Богомил Димитров – Варна

15.00 - № 6 – Божидар Лазаров – София

            № 7 – Борис Дочев – Плевен

15.30 - № 8 – Борис Иванов – Варна

почивка

16.00 - № 9 – Бояна Бъчварова – Варна

№ 10 – Виктор Вичев – Пловдив

16.30 - № 11 – Денислава Хаджиденева – Варна

            № 12 – Елица Николова – Варна

17.00 - № 13 – Жельо Тодоров – Варна

            № 14 – Йордан Тодоров – Пловдив

17.30 - № 15 – Мартин Платников – Варна

Кандидатите трябва да са в Радио Варна 10 минути преди часа си за явяване на конкурса