______________________________________________

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
ГРАД ВАРНА
______________________________________________
Община Варна
Сдружение „Училищно настоятелство при Национално училище по изкуствата
„Добри Христов“
Национално училище по изкуствата "Добри Христов" - Варна
и Фондация „Мила Михайлова“

ОБЯВЯВАТ

VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ 
"МИЛА МИХАЙЛОВА"

Шестият конкурс за пианисти на името на видната клавирна педагожка от град Варна и един от основателите на Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ Мила Михайлова ще се проведе от 1 до 4 ноември 2018 г. в гр. Варна.

Участниците се разпределят по възрастови групи както следва:

I възрастова група - участници, родени след 31.12.2006 г. – категория А и Б
II възрастова група - участници, родени след 31.12.2003 г. - категория А и Б
III възрастова група - участници, родени след 31.12.1999 г.
Клавирно дуо - участници, родени след 31.12.1999 г.


Пианистите от първа и втора възрастова група се делят на две категории:
Категория А. Ученици от училищата по изкуствата към Министерството на културата
(НМУ, НУИ, НУМТИ, НУМСИ)
Категория Б. Ученици от музикални паралелки, школи и др.

Учениците от трета възрастова група, както и по специалността „Клавирно дуо”,  се състезават без да се делят на категории.

Носителите на първа награда от предни издания на Конкурса нямат право на участие в същата възрастова група в настоящото издание на Конкурса.

Регистрация
Всички желаещи да участват в конкурса следва да представят:
1. Попълнена заявка за участие
2. Копие от документ за платена такса за участие на стойност:
- 20 лева за I възрастова група
- 40 лева за II и III възрастова група
- 40 лева за клавирно дуо (общо за състава)
- при участие в клавирно дуо и като индивидуален изпълнител, се заплаща само таксата за участие в клавирно дуо
3. Копие от акт за раждане
4. Кратка автобиография
5. Актуална снимка (при прилагане на снимки в електронен формат - минимум 300x500 пиксела, формат
.JPEG)

Документите се изпращат:
- по електронен път на адрес: mmcompetition@hotmail.com (документите по т. 2 и т. 3 се прилагат сканирани), или: 

- по пощата на адрес:
Национално училище по изкуствата “Добри Христов”
За конкурса “Мила Михайлова”
ул. ”Стефан Караджа” №34
9000 гр. Варна

Таксите за участие се заплащат по следната банкова сметка:
Училищно настоятелство при НУИ „Добри Христов“
IBAN: BG61 PRCB 9230 1003330630
BIC код: PRCBBGSF
В основание за превода се вписва името на кандидата.Краен срок за подаване на документи: 5 октомври 2018 г.

Кандидатите се уведомяват за допускане в конкурса. Графикът на явяването по категории ще бъде публикуван на сайта на конкурса до 22.10.2018 г.

Документи и такси не се връщат.

==========================================================


КОНКУРСНА ПРОГРАМА
I възрастова група
Категория A
 
3 произведения по избор от различни епохи, едното от които
от български или съвременен композитор

времетраене: до 12 минути
Категория Б  
2 или повече произведения по избор времетраене: до 10 минути
II възрастова група
Категория  А
 
Творба от бароков или класически автор
Романтична пиеса
Пиеса от български или съвременен композитор


времетраене: до 20 минути

Категория Б  
2 или повече произведения по избор времетраене: до 15 минути
ІІІ възрастова група
I тур
 
Творба от бароков или класически автор
Пиеса от френски композитор 

времетраене: до 15 минути

II тур  
Романтична пиеса
Пиеса от български или съвременен композитор 

времетраене: до 20 минути

Клавирно дуо  
Три пиеси (за четири ръце или две пиана) по избор от
различни стилове и епохи    

времетраене: до 25 минути

Всички произведения се изпълняват наизуст. Това не се отнася за категория „Клавирно дуо“.
Всеки участник избира сам реда на творбите, които изпълнява в конкурсната си програма.
Редът за участие на всеки състезател се определя чрез жребий, който се изтегля служебно от комисия, съставена от организаторите, в присъствие на външни лица.


Награди
В рамките на конкурса ще бъдат раздадени следните награди, като участниците от категории A и Б се класират отделно:

I възрастова група
Категория А
Първа награда - предметна
Втора награда - предметна
Трета награда - предметна

Категория Б
Първа награда - предметна
Втора награда - предметна
Трета награда - предметна

II възрастова група
Категория А
Първа награда - 400 лева
Втора награда - 300 лева
Трета награда - 200 лева

Категория Б
Първа награда - 300 лева
Втора награда - 200 лева
Трета награда - 100 лева

III възрастова група
Първа награда - 600 лева
Втора награда - 500 лева
Трета награда - 400 лева

Клавирно дуо
Първа награда - 500 лева
Втора награда - 400 лева
Трета награда - 300 лева


Награда за най-добро изпълнение на пиеса от френски композитор.
Награда на Радио Варна - професионален запис в студио на Радио Варна.
Награда на Театрално-музикален продуцентски център - Варна - съвместен концерт с оркестъра на Държавна опера - Варна.
Награда на Държавен симфоничен оркестър - Шумен - съвместен концерт с оркестъра.
Конкурсът е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, като участниците, класирани индивидуално на първо, второ или трето място в трета възрастова група до навършване на 18-годишна възраст, ще получат едногодишна стипендия при условията и реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.


Жури

Жури, съставено от видни музиканти, ще оцени участниците и ще раздаде наградите на конкурса.
Журито си запазва правото да не присъди всички обявени награди, като може да присъди и други допълнителни награди.
Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.


Други условия

Счита се, че всички участници с подаване на заявката за участие приемат без резерви регламента на конкурса, както и условието да предоставят безвъзмездно авторските и изпълнителските си права при провеждането и медийното отразяване на конкурса, както и при изготвянето на аудио и видеозаписи по време на протичането му.
Разходите по пътуването и пребиваването на участниците са за тяхна сметка.


За допълнителна информация:

Телефони:
Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ - Варна:
052 620719; 052 620725

Организатори:
089 6928009; 089 8239696
Електронна поща:
mmcompetition@hotmail.com

Сайт на конкурса:
www.artschool-varna.com/mm