______________________________________________

V НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
гр. Варна - 2016 г.
______________________________________________
Община Варна
Сдружение „Училищно настоятелство при Национално училище по изкуствата
„Добри Христов“
Национално училище по изкуствата "Добри Христов" - Варна
Фондация „Мила Михайлова“ и
Френски институт в България

ОБЯВЯВАТ

V НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ 
"МИЛА МИХАЙЛОВА"

Петият конкурс за пианисти на името на видната педагожка от град Варна Мила Михайлова, организиран от Национално училище по изкуствата „Добри Христов“, ще се проведе от
29 октомври до 1 ноември 2016 г. в гр. Варна.

Участниците се разпределят по възрастови групи както следва:

I възрастова група - участници, родени след 31.12.2004 г. - категория А и Б
II възрастова група - участници, родени след 31.12.2001 г. - категория А и Б
III възрастова група - участници, родени след 31.12.1997 г.
Клавирно дуо - участници, родени след 31.12.1997 г.


Пианистите от първа и втора възрастова група се делят на две категории:
Категория А. Ученици от училищата по изкуствата към Министерството на културата
(НМУ, НУИ, НУМТИ, НУМСИ)
Категория Б. Ученици от музикални паралелки, школи и др.

Учениците от трета възрастова група, както и по специалността „Клавирно дуо”,  се състезават без да се делят на категории.

Регистрация
Всички желаещи да участват в конкурса следва да представят:
1. Попълнена заявка за участие
2. Копие от документ за платена такса за участие на стойност:
- 20 лева за I възрастова група
- 40 лева за II и III възрастова група
- 40 лева за клавирно дуо (общо за състава)
- при участие в клавирно дуо и като индивидуален изпълнител, се заплаща само таксата за участие в клавирно дуо
3. Копие от акт за раждане
4. Кратка автобиография
5. Актуална снимка (при прилагане на снимки в електронен формат - минимум 300x500 пиксела, формат
.JPEG)

Документите се изпращат:
- по електронен път на адрес: mmcompetition@hotmail.com (документите по т. 2 и т. 3 се прилагат сканирани), или: 

- по пощата на адрес:
Национално училище по изкуствата “Добри Христов”
За конкурса “Мила Михайлова”
ул. ”Стефан Караджа” №34
9000 гр. Варна

Таксите за участие се заплащат по следната банкова сметка:
Училищно настоятелство при НУИ „Добри Христов“
IBAN: BG61 PRCB 9230 1003330630
BIC код: PRCBBGSF
В основание за превода се вписва името на кандидата.Краен срок за подаване на документи: 3 октомври 2016 г.

Кандидатите се уведомяват за допускане в конкурса. Графикът на явяването по категории ще бъде публикуван на сайта на конкурса до 20.10.2016 г.

Документи и такси не се връщат.

==========================================================


КОНКУРСНА ПРОГРАМА
I възрастова група
Категория A
 
3 произведения по избор от различни епохи, едното от които
от български или съвременен композитор

времетраене: до 12 минути
Категория Б  
2 или повече произведения по избор времетраене: до 10 минути
II възрастова група
Категория  А
 
Барокова или класическа творба
Романтична пиеса
Пиеса от български или съвременен композитор


времетраене: до 20 минути

Категория Б  
2 или повече произведения по избор времетраене: до 15 минути
ІІІ възрастова група
I тур
 
Барокова или класическа творба
Пиеса от френски композитор 

времетраене: до 15 минути

II тур  
Романтична пиеса
Пиеса от български или съвременен композитор 

времетраене: до 20 минути

Клавирно дуо  
Три пиеси (за четири ръце или две пиана) по избор от
различни стилове и епохи    

времетраене: до 25 минути

Всички произведения се изпълняват наизуст. Това не се отнася за категория „Клавирно дуо“.
Всеки участник избира сам реда на творбите, които изпълнява в конкурсната си програма.
Редът на участие на всеки състезател се определя чрез жребий, който се изтегля служебно.


Награди
В рамките на конкурса ще бъдат раздадени следните награди, като участниците от категории A и Б се класират отделно:

I възрастова група
Категория А
Първа награда - предметна
Втора награда - предметна
Трета награда - предметна

Категория Б
Първа награда - предметна
Втора награда - предметна
Трета награда - предметна

II възрастова група
Категория А
Първа награда - 400 лева
Втора награда - 300 лева
Трета награда - 200 лева

Категория Б
Първа награда - 400 лева
Втора награда - 300 лева
Трета награда - 200 лева

III възрастова група
Първа награда - 600 лева
Втора награда - 500 лева
Трета награда - 400 лева

Клавирно дуо
Първа награда - 500 лева
Втора награда - 400 лева
Трета награда - 300 лева


Награда за най-добро изпълнение на пиеса от френски композитор.
Награда на Радио Варна - професионален запис в студио на Радио Варна.
Награда на Театрално-музикален продуцентски център - Варна - съвместен концерт с оркестъра на Държавна опера - Варна.
Награда на Държавен симфоничен оркестър - Шумен - съвместен концерт с оркестъра.
Конкурсът е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, като участниците, класирани индивидуално на първо, второ или трето място в трета възрастова група до навършване на 18-годишна възраст, ще получат едногодишна стипендия при условията и реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.


Жури

Жури, съставено от видни музиканти, ще оцени участниците и ще раздаде наградите на конкурса.
Журито си запазва правото да не присъди всички обявени награди, като може да присъди и други допълнителни награди.
Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.


Други условия

Всички участници с подаване на заявката за участие приемат условието да  предоставят безвъзмездно авторските и изпълнителските си права при провеждането и медийното отразяване на конкурса, както и при изготвянето на аудио и видеозаписи по време на протичането му.
Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на самите участници.


За допълнителна информация:

Телефони:
Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ - Варна:
052 620719; 052 620725

Организатори:
089 6928009; 089 8239696
Електронна поща:
mmcompetition@hotmail.com

Сайт на конкурса:
www.artschool-varna.com/mm