______________________________________________

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
ГРАД ВАРНА
______________________________________________
Община Варна
Сдружение „Училищно настоятелство при Национално училище по изкуствата
„Добри Христов“
Национално училище по изкуствата "Добри Христов" - Варна
и Фондация „Мила Михайлова“

ОБЯВЯВАТ

VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ 
"МИЛА МИХАЙЛОВА"

29 октомври – 1 ноември 2020 г.

СТАТУТ НА КОНКУРСА
Шестият конкурс за пианисти на името на видната клавирна педагожка от град Варна и един от основателите на Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ Мила Михайлова ще се проведе от 29 октомври до 1 ноември 2020 г. в гр. Варна.

Участниците се разпределят по възрастови групи както следва:

I възрастова група - участници, родени след 31.12.2008 г. – категория А и Б
II възрастова група - участници, родени след 31.12.2005 г. – категория А и Б
III възрастова група - участници, родени след 31.12.2001 г.
Клавирно дуо - участници, родени след 31.12.2001 г.


Пианистите от първа и втора възрастова група се делят на две категории:
Категория А. Ученици от училищата по изкуствата към Министерството на културата
(НМУ, НУИ, НУМТИ, НУМСИ)
Категория Б. Ученици от музикални паралелки, школи и др.

Учениците от трета възрастова група, както и по специалността „Клавирно дуо”,  се състезават без да се делят на категории.

Носителите на първа награда от предни издания на Конкурса нямат право на участие в същата възрастова група в настоящото издание на Конкурса.

Регистрация
Всички желаещи да участват в конкурса следва да представят:
1. Попълнена заявка за участие
2. Копие от документ за платена такса за участие на стойност:
- 30 лева за I възрастова група
- 50 лева за II и III възрастова група
- 50 лева за клавирно дуо (общо за състава)
- при участие в клавирно дуо и като индивидуален изпълнител, се заплаща само таксата за участие в клавирно дуо
3. Копие от акт за раждане
4. Кратка автобиография
5. Актуална снимка (минимум 300x500 пиксела, формат .JPEG)

Документите се изпращат:
- по електронен път на адрес: mmcompetition@hotmail.com (документите по т. 2 и т. 3 се прилагат сканирани).

Таксите за участие се заплащат по следната банкова сметка:
Училищно настоятелство при НУИ „Добри Христов“
IBAN: BG53UNCR70001523721870
BIC код: UNCRBGSF
УниКредит БУЛБАНК АД
В основание за превода се вписва името на кандидата.Краен срок за подаване на документи: 3 октомври 2020 г.

Кандидатите се уведомяват за допускане в конкурса. Графикът на явяването по категории ще бъде публикуван на сайта на конкурса до 20.10.2020 г.

Документи и такси не се връщат.

==========================================================КОНКУРСНА ПРОГРАМА
I възрастова група
Категория A
 
3 произведения по избор от различни епохи, едното от които
от български или съвременен композитор

времетраене: до 12 минути
Категория Б  
2 или повече произведения по избор времетраене: до 10 минути
II възрастова група
Категория  А
 
Творба от бароков или класически автор
Романтична пиеса
Пиеса от български или съвременен композитор


времетраене: до 20 минути

Категория Б  
2 или повече произведения по избор времетраене: до 15 минути
ІІІ възрастова група
I тур
 
Творба от бароков или класически автор
Пиеса от френски композитор 

времетраене: до 15 минути

II тур  
Романтична пиеса
Пиеса от български или съвременен композитор 

времетраене: до 20 минути

Клавирно дуо  
Три пиеси (за четири ръце или две пиана) по избор от
различни стилове и епохи    

времетраене: до 25 минути

Всички произведения се изпълняват наизуст. Това не се отнася за категория „Клавирно дуо“.
Всеки участник избира сам реда на творбите, които изпълнява в конкурсната си програма.
Редът за участие на всеки състезател се определя чрез жребий, който се изтегля служебно от комисия, съставена от организаторите, в присъствие на външни лица.


Награди
В рамките на конкурса ще бъдат раздадени следните награди, като участниците от категории A и Б се класират отделно:

I възрастова група
Категория А
Първа награда - предметна
Втора награда - предметна
Трета награда - предметна

Категория Б
Първа награда - предметна
Втора награда - предметна
Трета награда - предметна

II възрастова група
Категория А
Първа награда - 400 лева
Втора награда - 300 лева
Трета награда - 200 лева

Категория Б
Първа награда - 300 лева
Втора награда - 200 лева
Трета награда - 100 лева

III възрастова група
Първа награда - 600 лева
Втора награда - 500 лева
Трета награда - 400 лева

Клавирно дуо
Първа награда - 500 лева
Втора награда - 400 лева
Трета награда - 300 лева


Награда за най-добро изпълнение на пиеса от френски композитор.
Награда на Радио Варна - професионален запис в студио на Радио Варна.
Награда на Театрално-музикален продуцентски център - Варна - съвместен концерт с оркестъра на Държавна опера - Варна.
Награда на Държавен симфоничен оркестър - Шумен - съвместен концерт с оркестъра.


Жури

Жури, съставено от видни музиканти, ще оцени участниците и ще раздаде наградите на конкурса.
Журито си запазва правото да не присъди всички обявени награди, като може да присъди и други допълнителни награди.
Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.


Други условия

Счита се, че всички участници с подаване на заявката за участие приемат без резерви регламента на конкурса, предоставят безвъзмездно авторските и изпълнителските си права при провеждането и медийното отразяване на конкурса, както и при изготвянето и излъчването на аудио и видеозаписи от него.
Разходите по пътуването и пребиваването на участниците са за тяхна сметка.
По повод на противоепидемичните мерки, които се вземат за овладяване на епидемията от COVID 19, организаторите на конкурса си запазват правото за въвеждане на правила и норми, уреждащи достъпа на участници и публика до събитията, свързани с конкурса.


За допълнителна информация:

Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ - Варна
ул. ”Стефан Караджа” №34
9000 гр. Варна
Телефони:
052 620719; 052 620725

Организатори:
089 6928009; 089 8239696
Електронна поща:
mmcompetition@hotmail.com

Сайт на конкурса:
www.artschool-varna.com/mm