РЕГЛАМЕНТ на VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ ,,МИЛА МИХАЙЛОВА''

РЕГЛАМЕНТ на I НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ПИАНИСТИ ,,МИЛА МИХАЙЛОВА''

______________________________________________

VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
ГРАД ВАРНА
______________________________________________

Министерство на културата

Община Варна

Сдружение „Училищно настоятелство при Национално училище по изкуствата „Добри Христов“

Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна

и Фондация „Мила Михайлова“ОБЯВЯВАТ

VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ

"МИЛА МИХАЙЛОВА"

29 октомври 1 ноември 2022 г.

СТАТУТ НА КОНКУРСАСедмият конкурс за пианисти на името на видната клавирна педагожка от град Варна и един от основателите на Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ Мила Михайлова ще се проведе от 29 октомври до 1 ноември 2022 г. в гр. Варна.В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас на всички училища в България.

Носителите на първа награда от предходни издания на Конкурса нямат право на участие в същата възрастова група в настоящото издание на Конкурса.

Регистрация

Всички желаещи да участват в конкурса следва да представят:

1. Попълнена заявка за участие

2. Копие от документ за платена такса за участие на стойност 50 лева

3. Копие от служебна бележка от училището, в която се удостоверява в кой клас се обучава кандидатът през учебната 2022/2023 г.

4. Кратка автобиография

5. Актуална снимка (минимум 300x500 пиксела, формат .JPEG)Документите се изпращат по електронен път на адрес: mmcompetition@hotmail.com (документите по т. 2 и т. 3 се прилагат сканирани).

Таксите за участие се заплащат по следната банкова сметка:

Училищно настоятелство при НУИ „Добри Христов“

IBAN: BG53UNCR70001523721870

BIC код: UNCRBGSF

УниКредит БУЛБАНК АД

В основание за превода се вписва името на кандидата.

Краен срок за подаване на документи: 5 октомври 2022 г.

Кандидатите се уведомяват за допускане до участие в срок до 10.10.2022 г. Графикът на явяване ще бъде публикуван на сайта на конкурса до 20.10.2022 г.

Документи и такси не се връщат.

==========================================================

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

I тур

Творба от бароков или класически автор

Пиеса от френски композитор времетраене: до 15 минутиII тур

Романтична пиеса

Пиеса от български или съвременен композитор

времетраене: до 20 минути

Всички произведения се изпълняват наизуст.

Всеки участник избира сам реда на творбите, които изпълнява в конкурсната си програма.

Редът за участие на всеки състезател се определя чрез жребий, който се изтегля служебно от комисия, съставена от организаторите, в присъствие на външни лица.Награди

В рамките на конкурса ще бъдат раздадени следните награди:

Първа награда – 600 лева

Втора награда – 500 лева

Трета награда – 400 лева

Награда за най-добро изпълнение на пиеса от френски композитор.

Награда на Радио Варна професионален запис в студио на Радио Варна.

Награда на Театрално-музикален продуцентски център - Варна съвместен концерт с оркестъра на Държавна опера – Варна.

Награда на Държавен симфоничен оркестър - Шумен съвместен концерт с оркестъра.

Конкурсът е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. Участниците, класирани индивидуално на първо, второ или трето място до навършване на 18-годишна възраст, ще получат едногодишна стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Жури

Жури, съставено от видни музиканти, ще оцени участниците и ще раздаде наградите на конкурса.

Журито си запазва правото да не присъди всички обявени награди, като може да присъди и други допълнителни награди.

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Други условия

Счита се, че всички участници с подаване на заявката за участие приемат без резерви регламента на конкурса, предоставят безвъзмездно авторските и изпълнителските си права при провеждането и медийното отразяване на конкурса, както и при изготвянето и излъчването на аудио- и видеозаписи от него.

На участниците се осигуряват зали за репетиция в сградата на НУИ „Д. Христов“.

Разходите по пътуването и пребиваването на участниците са за тяхна сметка.

По повод на противоепидемичните мерки, които се вземат за овладяване на епидемията от COVID-19, организаторите на състезанието си запазват правото за въвеждане на правила и норми, уреждащи достъпа на участници и публика до събитията, свързани със състезанието.За допълнителна информация:

Национално училище по изкуствата „Добри Христов“

ул. ”Стефан Караджа” №34

9000 гр. Варна

Телефони: 089 6928009; 052 620719; 052 620725;

Електронна поща:

mmcompetition@hotmail.com

Сайт на конкурса:

www.artschool-varna.com/mmКонкурсът се провежда с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ към Община Варна.

______________________________________________

I НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
ГРАД ВАРНА
______________________________________________

Община Варна

Сдружение „Училищно настоятелство при Национално училище по изкуствата „Добри Христов“

Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна

и Фондация „Мила Михайлова“ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДИ ПИАНИСТИ

"МИЛА МИХАЙЛОВА"

29 октомври 1 ноември 2022 г.I Национално състезание за млади пианисти на името на видната клавирна педагожка от град Варна и един от основателите на Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ Мила Михайлова ще се проведе от 29 октомври до 1 ноември 2022 г. в гр. Варна.Участниците се разпределят по възрастови групи както следва:I възрастова група – ученици от 1 до 5 клас включително – категория А и Б

II възрастова група – ученици от 6 до 8 клас включително – категория А и Б

Клавирно дуо – ученици от 6 до 12 клас включително

Пианистите от първа и втора възрастова група се делят на две категории:

Категория А. Ученици от специализираните училища по изкуствата към Министерството на културата (НМУ, НУИ, НУМТИ, НУМСИ)

Категория Б. Ученици от други училища, музикални школи и др.Учениците в специалността „Клавирно дуо” се състезават, без да се делят на категории.Носителите на първа награда от предходни издания на Конкурса „Мила Михайлова“ нямат право на участие в същата възрастова група в настоящото състезание.

Регистрация

Всички желаещи да участват в състезанието следва да представят:

1. Попълнена заявка за участие

2. Копие от документ за платена такса за участие на стойност:

- 30 лева за I възрастова група

- 50 лева за II възрастова група

- 50 лева за клавирно дуо (общо за състава)

- при участие в клавирно дуо и като индивидуален изпълнител се заплаща само таксата за индивидуално участие

3. Копие от служебна бележка от училището, в която се удостоверява в кой клас се обучава кандидатът през учебната 2022/2023 г.

4. Кратка автобиография

5. Актуална снимка (минимум 300x500 пиксела, формат .JPEG)


Документите се изпращат по електронен път на адрес: mmcompetition@hotmail.com (документите по т. 2 и т. 3 се прилагат сканирани).Таксите за участие се заплащат по следната банкова сметка:

Училищно настоятелство при НУИ „Добри Христов“

IBAN: BG53UNCR70001523721870

BIC код: UNCRBGSF

УниКредит БУЛБАНК АД

В основание за превода се вписва името на кандидата.

Краен срок за подаване на документи: 5 октомври 2022 г.

Кандидатите се уведомяват за допускането им до участие в срок до 10.10.2022 г. Графикът на явяването по категории ще бъде публикуван на сайта на конкурса Мила Михайлова до 20.10.2022 г.

Документи и такси не се връщат.

==========================================================

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

I възрастова група

Категория A

3 произведения по избор от различни епохи, едно от които от български или съвременен композитор времетраене: до 12 минути

Категория Б

2 или повече произведения по избор времетраене: до 10 минути

II възрастова група

Категория А

Творба от бароков или класически автор

Романтична пиеса

Пиеса от български или съвременен композитор

времетраене: до 20 минути

Категория Б

2 или повече произведения по избор времетраене: до 15 минутиКлавирно дуо

Три пиеси (за четири ръце или две пиана) по избор от различни стилове и епохи

времетраене: до 25 минути

Всички произведения се изпълняват наизуст. Това не се отнася за категория „Клавирно дуо“.

Всеки участник избира сам реда на творбите, които изпълнява в конкурсната си програма.

Редът за участие на всеки състезател се определя чрез жребий, който се изтегля служебно от комисия, съставена от организаторите, в присъствие на външни лица.Награди

В рамките на състезанието ще бъдат раздадени следните награди, като участниците от категории A и Б се класират отделно:

I възрастова група

Категория А

Първа награда – предметна

Втора награда – предметна

Трета награда – предметнаКатегория Б

Първа награда – предметна

Втора награда – предметна

Трета награда – предметна

II възрастова група

Категория А

Първа награда – 400 лева

Втора награда – 300 лева

Трета награда – 200 леваКатегория Б

Първа награда – 300 лева

Втора награда – 200 лева

Трета награда – 100 лева

Клавирно дуо

Първа награда – 500 лева

Втора награда – 400 лева

Трета награда – 300 лева

Жури

Жури, съставено от видни музиканти, ще оцени участниците и ще раздаде наградите на състезанието.

Журито си запазва правото да не присъди всички обявени награди, като може да присъди и други допълнителни награди.

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Други условия

Счита се, че всички участници с подаване на заявката за участие приемат без резерви регламента на конкурса, предоставят безвъзмездно авторските и изпълнителските си права при провеждането и медийното отразяване на конкурса, както и при изготвянето и излъчването на аудио- и видеозаписи от него.

Разходите по пътуването и пребиваването на участниците са за тяхна сметка.

На участниците се осигуряват зали за репетиция в сградата на НУИ „Д. Христов“.

По повод на противоепидемичните мерки, които се вземат за овладяване на епидемията от COVID-19, организаторите на състезанието си запазват правото за въвеждане на правила и норми, уреждащи достъпа на участници и публика до събитията, свързани със състезанието.

За допълнителна информация:

Национално училище по изкуствата „Добри Христов“

ул. ”Стефан Караджа” №34

9000 гр. Варна

Телефони: 089 6928009; 052 620719; 052 620725;Електронна поща:

mmcompetition@hotmail.com

Сайт на състезанието:

www.artschool-varna.com/mmСъстезанието се провежда с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ към Община Варна.