______________________________________________

IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
гр. Варна - 2014 г.
______________________________________________
РЕЗУЛТАТИ
от  1.ХI. 2014 г.
II възрастова група   в категория “А”:

Първа награда:
Мартин Пулз - НУИ „Д. Христов“ - Варна
Втора награда:
Катрин Терзич - НУИ „Проф. В. Стоянов“ - Русе
Трета награда:
Дамян Господинов - НУИ „П. Пипков“ - Плевен

Поощрение:
Йоана Делимаркова - НУИ „Проф. В. Стоянов“ - Русе
Николай Димитров - НУИ „Проф. В. Стоянов“ - Русе

III възрастова група   в категория  “А:

Първа награда:
Мария-Десислава Стойчева - НУМТИ „Д. Петков“ - Пловдив
Втора награда:
Вероника Люпке - НУИ „Д. Христов“ - Варна
Трета награда:
Добромир Ценов - НУИ „Д. Христов“ - Варна

Поощрение:
София Пишманова - НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ - Бургас

Награда за най-добро изпълнение на пиеса от френски композитор
Вероника Люпке - НУИ „Д. Христов“ - Варна

Награда на Радио Варна
Вероника Люпке - НУИ „Д. Христов“ - Варна

Награда на ТМПЦ - Варна
Мария-Десислава Стойчева - НУМТИ „Д. Петков“ - Пловдив

Награда на Държавен симфоничен оркестър - Шумен
Мария-Десислава Стойчева - НУМТИ „Д. Петков“ - Пловдив
Мартин Пулз - НУИ „Д. Христов“ - Варна
Георги Чиколов - НУМТИ „Добрин Петков“ - Пловдив
РЕЗУЛТАТИ
от  31.Х. 2014 г.
I възрастова група   в категория “А”:

Първа награда:
Георги Чиколов - НУМТИ „Добрин Петков“ - Пловдив
Втора награда:
Петър Баждаров - НМУ „Л. Пипков“ - София
Биляна Динкова - НУМТИ „Добрин Петков“ - Пловдив
Трета награда:
Стефан Станчев - НУИ „Д. Христов“ - Варна

Димитър Драгнев - НУИ „Д. Христов“ - Варна

Поощрение:
Станислава Славова -
НУИ „Д. Христов“ - Варна

I възрастова група   в категория“Б”:

Първа награда:
Атанас Атанасов - ОУ „Христо Ботев“ - Варна
Втора награда:
Лилия Касабова - Школа по пиано към НУИ „Проф. В. Стоянов“ - Русе
Трета награда: не се присъжда

II възрастова група   в категория “Б”:

Първа награда:  не се присъжда
Втора награда: Вероника Маргаритова - Първа езикова гимназия - Варна
Трета награда: не се присъжда

категория “А” - Клавирно дуо :

Първа награда:
Клавирно дуо Йоана Делимаркова - Николай Димитров -НУИ „Проф. В. Стоянов“ - Русе

Втора награда:
не се присъжда

Трета награда:
не се присъжда


IV Национален конкурс за пианисти
“Мила Михайлова”

Варна, 2014 г.