______________________________________________

I НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ
,,МИЛА МИХАЙЛОВА''
гр. Варна - 2008 г.
______________________________________________

№ 1 - Йоана Райчева - род. 1998 г.
                    
НУИ “Д. Христов”- Варна
                         преподавател: Е. Недева
                         Програма: Н. Мясковски - „Елегично настроение“
                         Фр. Шопен - Полонез g-moll
                         Ал. Текелиев - „Катеричка“
№ 2 - Камен Червендинев - род. 1997 г.
                   
НМУ “ Л. Пипков”- София
                        преподавател: Л. Шишева
                        Програма:  Скарлати - Соната №12 C-dur
                        Григ - „Сватбен ден“
                        Шчедрин - Хумореска
№ 3 - Константина Тошева - род. 1997 г.
                          НУИ “проф. В. Стоянов“ - Русе
                          преподавател: Е. Желязков
                          Програма: Скарлати - Соната C-dur
                                              П. Владигеров - Хумореска оп.29
                                             Моцарт - Фантазия d-moll
           № 4 - Кристиана Смиловска - род. 1997 г.        
                         НУМТИ „Д. Петков“ - Пловдив
                         преподавател: Св. Косева
                         Програма: Хайдн - Соната №29 a-moll - I част
                                             Лапутин - „Ручейче“
                                            Менделсон - Пиеса

№ 5 - Мануела Георгиева - род. 1997 г.
                         НУИ “П.Пипков”- Плевен
                         преподавател: А. Воденичарова
                         Програма: Т. Стойков - „Игра“
                                             Рамо - Ригодон
                                            Менделсон -Скерцо
           № 6 - Мила Михова - род. 1997 г.
                        
НМУ “ Л. Пипков”- София
                         преподавател: Е. Канева
                         Програма: Хендел - Сюита №3 - Presto
                                             Беркович - Вариации по тема от Паганини
                                            Л. Пипков - Токата

           № 7 - Николай Николаев -
род. 1999  г.
                         НУИ “Д. Христов”- Варна
                         преподавател: Ст. Ставрева
                         Програма: Пърсел - „Танц на английските моряци“
                                             Григ - Лист от албума
                                            Накада - „Японски празник“
           № 8 - София Пишманова - род. 1997 г.
                         НУМСИ „П. Владигеров“ - Бургас
                         преподавател: В. Пенева
                         Програма: Бах - Двугласна инвенция №8
                                             Прокофиев - „Утро“
                                            Дебюси - „Куклен кейк-уок“

II възрастова група

№ 1 - Ванина Нинова - род. 1995 г.          
                         ОУ „Св. Св. Кирил и Методи“ - Силистра
                         преподавател: Кр. Иванова
                         Програма: Крамер - Етюд №43
                         Шуман - Арабеска оп. 18,  C-dur
                         П.Владигеров - Хумореска оп.29
№ 2 - Лили Богданова - род. 1994 г.
                         НМУ “ Любомир Пипков”- София
                         преподавател: Е. Канева
                         Програма: Хайдн - Соната №31, D-dur
                         Черни - Етюд, оп.740, №18
                         Прокофиев - „Лято, Есен, Зима“ из балета „Пепеляшка"
                         Лист - Унгарска рапсодия  №8ІІІ възрастова група

№ 1 - Александър Костадинов - род. 1991г.
                     
НУИ “Добри Христов”- Варна
                          преподавател: Б. Бъчваров
                          Програма: Бетховен - Соната оп.2, №3 - I част
                           Бах - Токата G-dur
                          Равел - „Игра на водата“
                          П. Владигеров - Хумореска, оп.15
                          Шопен - Скерцо, оп.31
№ 2 - Влада Артемова - род. 1991 г.
                   
НУИ “ Проф. Веселин Стоянов”- Русе
                        преподавател:
                        Програма: Бах - Прелюдия и фуга c-moll
                        Шуман-Лист - „Посвещение“
                        Дебюси - „Менестрели“
                        Кр. Милетков - „Тракийска песен“
№ 3 - Денница Добрева - род. 1991г.
                    
НУИ “ Проф. Веселин Стоянов”- Русе
                         преподавател: Кр. Иванова
                         Програма: Моцарт - Вариации  D-dur
                         Шопен - Голям брилянтен полонез
                         Фогел - Ноктюрно
                         Дебюси - „Островът на радостта“

№ 4 - Димитър Косев - род. 1992 г.
                   
НУИ “ Проф. Веселин Стоянов”- Русе
                        преподавател: Е. Желязков
                        Програма: Бах - Прелюдия и фуга №6  F-dur
                        Шопен - Балада №2
                        В. Стоянов - Прелюд
                        Дебюси - „Камбани през листата“
                                       
       
№ 5 - Кийти Жекова - род. 1991г.
                    
НМУ “ Любомир Пипков”- София
                         преподавател:
                         Програма: Бетховен - Соната №11, B-dur
                         Шуберт - Соната a-moll - I част
                         Барток - Allegro barbaro
                         Равел - „Игра на водата“
№ 6 - Марина Станева - род. 1992г.
                     
НУИ “ Добри Христов”- Варна
                          преподавател: Е. Чорбаджийска
                          Програма: Бах - Прелюд из Английска сюита №4 F-dur
                          Лист - Сонет по Петрарка № 104 E-dur
                          М. Големинов - 5 импресии
                          Дебюси - Прелюд из „Pour le piano”                                                  
№ 7 - Мария Ангелова - род. 1990 г.
                     
НУИ “ Добри Христов”- Варна
                          преподавател: Ек. Цветкова
                          Програма: Бетховен - Соната оп.2, №3 - I и II част
                          Шопен - Балада  №1
                          Дебюси - Токата из „Pour le piano”
                          П. Владигеров - Прелюд оп.15                                                                           
№ 8 - Павел Марков - род. 1991 г.
                      НУИ “ Проф. Веселин Стоянов”- Русе
                          преподавател: Кр. Иванова
                          Програма: Бах - Токата из Партита №6
                          Шопен - „Andante spianato“
                          Русел - 3 пиеси оп. 49
                          П. Владигеров - „Ритмично движение“

  № 9 - Паскал Паскалев - род. 1992 г.
                      НУМТИ „Д. Петков“ - Пловдив
                          преподавател: Е. Тасева
                          Програма: Бах - Токата e-moll
                          Шуман - Токата оп.7
                          Равел - „Ондина“
                          Прокофиев - „Дяволско внушение“
                                           
  № 10 - Сирма Величкова - род. 1990 г.
                            НУИ “ Проф. Веселин Стоянов”- Русе
                            преподавател: В. Иванова
                            Програма: Рамо - „Призивът на птиците“
                            Рахманинов - Музикален момент оп.16, №1
                            Равел - „Игра на водата“
                           В. Стоянов - Ноктюрно
             
    № 11 - Теодора Кралева - род. 1991 г.
                            НУМСИ „проф. П. Владигеров“ - Бургас
                            преподавател: Ек. Цветкова
                            Програма: Шопен - Вариации
                            П. Владигеров - „Импровизация“
                            Бах - Прелюдия и фуга № 6
                           Дебюси - „Dr. Gradus ad Parnassum”Клавирни дуа
     
II  възрастова  група

     № 1 - Елица Мирчева- род. 1993 г.
              и Светломир Златков - род. 1992 г.
               
ОШИ „А. Стоянов“ - Шумен
                преподавател: А. Вътева, Н. Милева
                Програма:Моцарт - Соната B Dur
                                   Бизе - „Кукла“ и „Пумпал“ из „Детски игри“
                                  Н. Стойков - „Шопско стакато“
                                    - „На пеперуда“
                                   - „Огнено шопско“


           № 2 - Искра Даскалова - род. 1993 г.
                     и Моника Захариева  -  род. 1992 г.  
                         
НУИ “ Добри Христов”- Варна
                          преподавател: И. Димитрова
                         Програма: Хендел - „Пристигането на Савската царица“
                                           Пуленк - Валс-Мюзет
                                            - “L’ embarquement  pour Cythere”
                                           Л. Наумова - „Испански силуети“
           № 3 - Александър Костадинов - род. 1991г.
                      и Светослав Тодоров
  -  род. 1991 г.  
                         НУИ “ Добри Христов”- Варна
                         преподавател: И. Димитрова
                        Програма: Моцарт - Тема с вариации
                        Бизе - „Малкият мъж, малката жена“
                        - „Балът“  (из „Детски игри“)
                        П. Владигеров - Рапсодия „Вардар“

I национален конкурс за пианисти “Мила Михайлова”     Варна, 29 - 31 октомври 2008 г.

Соло пиано
I  възрастова група