Награди през учебната 2008 / 2009 г.

 

 

 

 XIII Международен младежки музикален фестивал-конкурс "Надежди, таланти, майстори" - септември гр. Добрич

1570

 Клавирно дуо:
 Йоана Райчева и
 Елена Недева

 Пиано

 I награда

 IV кл., учител

 Ел. Недева

1571

 Борил Георгиев Атанасов

 Ударни инстр.

 II награда

 VIIIа

 Д. Неделчева

1572

 Калина Христова Христова

 Ударни инстр.

 III награда

 III кл.

 Д. Неделчева

1573

 Дамяна Каменова

 Цигулка

 II награда

 III кл.

 А. Илиева

1574

 Александър Рум. Костадинов

 Пиано

 II награда

 XIа

 Б. Бъчваров

 

 Фолклорен събор "Песни и танци от слънчева Добруджа" - гр. Добрич

1575

 Павлина Йорданова Христова

 Нар. пеене

 I награда

 Xа

 Т. Илчева

 

 VI Международен конкурс "Класика и съвременност" - Стара Загора

1576

 Калвирно дуо:

Александър Костадинов

Светослав Тодоров

 Пиано

 III награда

 XIа

 Ир. Димитрова

 

 I Международен клавирен конкурс "Юрий Буков" - София

1577

 Александър Рум. Костадинов

 Пиано

 II награда

 XIа

 Б. Бъчваров

 

 II Национален фолклорен конкурс за тамбура "Руско Стефанов" - Сунгурларе, X 2008

1578

 Илиана Дим. Петрова

 Тамбура

 III награда

 Xа

 Д. Инджова

1579

 Мартин Дяков Костадинов

 Тамбура

 II награда

 XIIб

 Д. Инджова

1580

 Христо Ясенов Янков

 Тамбура

 II награда

 Vа

 Д. Инджова

1581

 Цветелина Н. Неделчева

 Тамбура

 III награда

 Vа

 Д. Инджова

 

 I Национален конкурс за пианисти "Мила Михайлова" - Варна, 29-31.X.2008

1582

 Александър Рум. Костадинов

 Пиано

 III награда

 XIа

 Б. Бъчваров

1583

 Мария Бончева Ангелова

 Пиано

 III награда

 XIIа

 Ек. Цветкова

1584

 Николай Дим. Николаев

 Пиано

 III награда

 III клас

 Ст. Ставрева

1585

 Клавирно дуо:

Александър Костадинов

Светослав Тодоров

 Пиано

 III награда

 XIа

 Ир. Димитрова

 

Републикански турнир по шинкиокушин – Димитровград

1586

Бахтишен Сабриева

кл. китара

I награда

за най-техничен състезател

XIа

 

 

Конкурс за написване на есе на английски език, организиран от English academy и Ротаракт клуб

1589

Светослав Тодоров

Пиано

I награда

 

XIа

П. Чинкова

1590

Мария Василева

Виолончело

I награда

 

XIIа

П. Чинкова

 

Общински конкурс “Моята България” – Варна

1591

Маргарита Георгиева

Фотография

III награда

VIа

 

 

VIII Национален конкурс “Бог е любов”

1592

Калина Георгиева

Рисунка

I награда

 

 Vб

Й. Манева

1593

Станимир Рачев

Изобр.изкуство

I награда

 

Xв

 

1594

Ния Бонева

Рисунка

Поощрение

 Vа

Й. Манева

 

XII Национален конкурс за млади изпълнители на чешка и словашка музика – март 2009

1595

Ивелин Колев

 Тромпет

I награда

 

Xб

Ив. Илиев

1596

Моника Захариева

 Пиано

II награда

Xа

М. Гинева

1597

Силвия Тодорова

 Виола

II награда

XIа

Н. Чакалов

1598

Петър Добрев

 Тромпет

II награда

XIа

Ив. Илиев

1599

Марина Станева

Пиано

III награда

Xа

Е. Чорбаджийска

1600

Симона Велкова

Цигулка

III награда

Xа

Д. Цветанова

1601

Светослав Тодоров

Съпровод

I награда

 

XIа

Г. Чешмеджиева

1602

Александър Костадинов

Съпровод

II награда

 

XIа

Г. Чешмеджиева

1603

Мартин Попов

Съпровод

III награда

XIа

Ир. Димитрова

1604

Венета Костадинова

Пиано

Спец. награда

Xа

Е. Чорбаджийска

1605

Паулина Станчева

Виолончело

Спец. награда

XIа

Л. Ангелова

1606

Иванина Желязкова

Цигулка

Спец. награда

VIIIб

А. Илиева

1607

Полина Митева

 Пиано

Спец. награда

VIIIа

М. Савова

 

IX Национален детски фолклорен конкурс “Орфеево изворче” Стара Загора

1608

Катя Колева

 Нар. пеене

Златна лира

Xа

П. Тодорова

1609

Паолина Василева

Гъдулка

Златна лира

IXа

С. Симеонов

1610

Тома Томов

 Гъдулка

III награда

Xа

Д. Георгиев

1611

Пламен Тинчев

Гайда

II награда

Xа

Д. Георгиев

1612

Станимир Иванов

Гайда

Бронзова лира

Xа

Д. Георгиев

1613

Камен Анастасов

Кавал

I награда

Xа

Д. Железов

1614

Живко Василев

Кавал

II награда

XIб

Д. Железов

1615

Павел Михайлов

Кавал

Бронзова лира

Xа

Д. Железов

1616

Илиана Петрова

Тамбура

III награда

Xа

Д. Инджова

 

XV национален детски фолклорен конкурс “Диньо Маринов” – Варна март 2009

1617

Представителен народен оркестър

 

I награда

 

 

Д. Железов

1618

Камерна инструментална група

Фолклор

I награда

 

Д. Железов

1619

Народен хор

Нар. пеене

I награда

 

Й. Неделчева

1620

Вокален квинтет

Нар. пеене

I награда

 

Й. Неделчева

1621

Вокален квартет

Нар. пеене

II награда

 

Д. Дамянова

1622

Живко Василев

Кавал

I награда

XIб

Д. Железов

1623

Светослав Василев

Кавал

II награда

XIIб

Д. Железов

1624

Павел Михайлов

Кавал

II награда

Xа

Д. Железов

1625

Петьо Деанов

Кавал

III награда

IXа

Д. Железов

1626

Румен Щерев

Кавал

II награда

VIа

Д. Железов

1627

Станимир Иванов

Гайда

I награда

Xа

Д. Георгиев

1628

Пламен Тинчев

Гайда

III награда

Xа

Д. Георгиев

1629

Христо Янков

Тамбура

I награда

Vа

Д. Инджова

1630

Даниела Спасова

Тамбура

II награда

VIа

Д. Инджова

1631

Емануил Станков

Тамбура

III награда

Vб

Д. Инджова

1632

Мануела Николова

Тамбура

I награда

IXа

Д. Инджова

1633

Християна Николова

Тамбура

III награда

IXа

Д. Инджова

1634

Яна Сидерова

Тамбура

III награда

XIб

Д. Инджова

1635

Христо Методиев

Гъдулка

III награда

Xа

С. Симеонов

1636

Паолина Василева

Гъдулка

III награда

IXа

С. Симеонов

1637

Владислав Стефанов

Гъдулка

II награда

Vб

С. Симеонов

1638

Светлина Григорова

Гъдулка

III награда

Vб

С. Симеонов

1639

Елица Неделчева

Нар. пеене

I награда

VIIIа

Д. Дамянова

1640

Павлина Христова

Нар. пеене

III награда

Xа

Т. Илчева

1641

Августина Инджиян

Нар. пеене

I награда

VIIа

Д. Дамянова

1642

Мелтем Меджитова

Нар. пеене

II награда

VIIа

Т. Илчева

1643

Веселина Веселинова

Нар. пеене

Спец. награда

IXа

Й. Неделчева

1644

Наталия Георгиева

Нар. пеене

Поощрение

IXа

П. Тодорова

1645

Диляна Иванова

Нар. пеене

Поощрение

XIб

П. Тодорова

1646

София-Рая Узунова

Нар. пеене

Поощрение

Vа

П. Тодорова

1647

Синди Ахмат Шами

Нар. пеене

Поощрение

VIIа

П. Тодорова

1648

Кристина Стойчева

Нар. пеене

Поощрение

Vа

Д. Дамянова

 

V Международен конкурс “Млади виртуози” - София

1649

 Калвирно дуо:

Александър Костадинов

Светослав Тодоров

Пиано

I награда

XIа

Ир. Димитрова

1650

Борил Атанасов

Ударни инстр.

I награда

VIIIа

Д. Неделчева

1651

Здравка Атанасова

Ударни инстр.

I награда

VIIа

Д. Неделчева

1652

Калина Христова

Ударни инстр.

Поощрение

III

Д. Неделчева

1653

Рустам Губкин

Цигулка

II награда

IV

А. Илиева

1654

Мартин Зайранов

Цигулка

II награда

III

А. Илиева

1655

Галин Ганчев

Пиано

Спец. награда

VIа

Е. Чорбаджийска

 

Катрин Бояджиева

Кл. Китара

ІІ награда

VІІ а

Н. Недева

 

Общинско ученическо състезание “Защита от бедствия, аварии и катастрофи”

1656

Отбор: Натали Иванова

Цвета Арсова, Илкер Даналов, Максим Терзийски

 

III награда

VIIIв

Бл. Петкова

 

V Национален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство “Орфеева дарба” - София

1657

Павел Димитров

Акордеон

III награда

IV

В. Иванов

 

VIII Национален конкурс за акомпанятори - Плевен

1658

Александър Костадинов

Съпровод

I награда

XIа

Г. Чешмеджиева

1659

Мартин Попов

Съпровод

II награда

XIа

И. Димитрова

1660

Александър Костадинов

Съпровод

Спец. награда

XIа

Г. Чешмеджиева

1661

Мартин Попов

Съпровод

Спец. награда

XIа

И. Димитрова

1662

Силвия Тодорова

Виола

Награда за солист

XIа

Н. Чакалов

1663

Петър Добрев

Тромпет

Награда за солист

XIа

Ив. Илиев

1664

Александър Костадинов и

Борил Атанасов

Съпровод

 

Ударни инстр.

Спец. награда

на НМА „П.Владигеров”

XIа

 

VIIIа

Д. Неделчева

 

Г. Чешмеджиева

1665

Олга Кислякова

Съпровод

 

Поощрение

Xа

И. Димитрова

 

Европейски шампионат по киокушинкай карате – Киев - Украйна

1666

Бахтишен Сабриева

кл. китара

III място

XIа

 

 

ХІІІ международен конкурс по класическа китара „акад. М. Големинов" - Кюстендил

1667

Дайана Рачева

Кл. китара

І награда

Х а

Н. Недева

1668

Катрин Бояджиева

Кл. китара

ІІ награда

VІІ а

Н. Недева

1669

Ридван Адем

Кл. китара

ІІ награда

ХІІ б

Н. Недева

1670

Вивиан Петкова

Кл. китара

Спец.награда

VІІІ а

Н. Недева

1671

Китарен ансамбъл

 

ІІ награда

 

Н. Недева

 

 

 

 

 

 

VІІІ международен конкурс

за изпълнение на немска и австрийска музикаБургас 2009

1671. Мартин Попов

Пиано

І награда

ХІ а

Е. Чорбаджийска

1672. Елен Сноррасон

Пиано

ІІІ награда

ІХ а

К. Цветкова

1673. Олга Кислякова

Пиано

ІІІ награда

Х а

М. Гинева

1674. Натали Сноррасон

Пиано

от Р. Чомакова

ІХ а

К. Цветкова

1675. Станислав Димитров

Пиано

Поощрение

ХІ а

А. Върбанова

1676. Галин Ганчев

Пиано

Поощрение

VІ а

Е. Чорбаджийска

1677. Силвия Тодорова

Виола

І награда

ХІ а

Н. Чакалов

1678. Георги Р. Георгиев

Виолончело

ІІІ награда

VІІІ а

Л. Ангелова

1679. Мартин Попов

Съпровод

ІІ награда

ХІ а

Ир. Димитрова

ХVІІ международен конкурс за инструменталисти и композитори

„Музиката и земята”- София 2009

1680. Клавирно дуо Александър КостадиновСветослав Тодоров

Пиано

І награда

ХІ а

Ир. Димитрова

1681. Клавирно дуо Александър КостадиновСветослав Тодоров

Пиано

Специална награда на АсоциацияФиломуза

ХІ а

Ир. Димитрова

VІІІ НК за акордеонисти „Танцуващи клавиши” - Нови Пазар 2009

1682. Павел Димитров

Акордеон

ІІ награда

ІV

В. Иванов

1683. Николай Гурбанов

Акордеон

ІІ награда

ІХ а

Кр. Димитров

1684. Тодор Славов

Акордеон

ІІІ награда

Х б

Кр. Димитров

1685. Калин Иванов

Акордеон

поощрение

ІХ б

Кр. Димитров

1686. Живко Петров

Акордеон

поощрение

ХІ а

Кр.Димитров

Дует акордеони Живко ПетровТодор Славов

Акордеон

І награда

 

В. Иванов

                                                                                                                                                                                          

V национален конкурс за учебна рисунка – София 09        

                                                        

1687

Ренета Павлова

Изобр.изк.

І награда

VIIIв

 

1688

Симона Хараланова

Изобр.изк.

ІІ награда

VIIIв

 

 

       VII национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави

                                                                    

1689

Станимир Иванов

гайда

І награда

Xа

Д. Георгиев

1690

Тома Томов

гайда

ІІ награда

Xа

Д. Георгиев

1691

Мартин Димитров

гайда

І награда

VIа

Д. Георгиев

1692

Радослав Василев

гайда

І награда

Vа

Д. Георгиев

1693

Давид Цветков

гайда

ІІІ награда

VIа

Н. Царев

1694

Явор Добрев

гайда

ІІ награда

XIIб

Н. Царев

1695

Камерна инструм.група

Нар.истр.

І награда

 

Д. Железов

1696

Ради Димитров

гайда

Поощрение

XIб

Д. Георгиев

Международен музикален конкурс „Jeunesses musical” – Букурещ - Румъния        

1697

Мартин Зайранов

Цигулка

ІІ награда

 III кл.

А. Илиева

Национален конкурс за добружанска народна песен „Калинка Вълчева” – гр. Тервел

1698

Елица Неделчева

Нар. пеене

І награда

VIIIа

Д. Дамянова

1699

Павлина Христова

Нар. пеене

ІІ награда

Xа

Ж. Райчева

1700

Миглена Димитрова

Нар. пеене

ІІ награда

Vб

Д. Дамянова

1701

Валентина Христова

Нар. пеене

Поощрение

VIIIа

П. Тодорова

XIV Национален конкурс за млади изпълнители на добруджански песни „Иван Георгиев” – с. Дъбовик - май

1702

Полина Енчева

Нар. пеене

І награда

VIIIа

П. Тодорова

1703

Валентина Христова

Нар. пеене

ІІ награда

VIIIа

П. Тодорова

1704

Павлина Христова

Нар. пеене

ІІ награда

Xа

Ж. Райчева

1705

Глория Николаева

Нар. пеене

ІІ награда

VIIIа

Ж. Райчева

1706

Елица Неделчева

Нар. пеене

Спец. награда

VIIIа

Д. Дамянова

1707

Миглена Димитрова

Нар. пеене

І награда

Vб

Д. Дамянова

Международен конкурс за класическа китара „Пеещи струни” – гр. Гоце Делчев –

15 май

1708

Моника Драгнева

Кл. китара

І награда

Vа

Н. Недева

1709

Вивиан Петкова

Кл. китара

І награда

VIIIа

Н. Недева

1710

Дайана Рачева

Кл. китара

ІІІ награда

Xа

Н. Недева

VIII Балкански фестивал и конкурс на класическата китара – 21-23 май, Велинград

1712

Вивиан Петкова

Кл. китара

І награда

VIIIа

Н. Недева

Международен конкурс за ударни инструменти „Пендим” - Пловдив

1713

Борил Атанасов

Уд. инстр.

І награда

VIIIа

Д. Неделчева

1714

Калина Христова

Уд. инстр

ІІ награда

III кл.

Д. Неделчева

1715

Петя Панева

Уд. инстр

ІІ награда

II кл.

Д. Неделчева

 

V Международен конкурс за славянска музика – Москва - Русия

1716

Клавирно дуо: Александър Костадинов и Светослав Тодоров

Кам. муз.

Гран при

XIа

Ир. Димитрова

Общински турнир по футбол – момичета - Варна

1717

Отбор момичета

І награда

VIII кл.

Л. Цветков

 

Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси” - Албена

1718

Глория Николаева

Нар. пеене

Спец. Награда

VIIIа

Ж. Райчева

1719

Милена Груева

Нар. пеене

І награда

XIб

Й. Неделчева

1720

Веселина Веселинова

Нар. пеене

ІІІ награда

ІХа

Й. Неделчева

IX Международен младежки фестивал-конкурс „Фолклор без граници”

1721

Елица Неделчева

Нар. пеене

І награда

VIIIа

Д.Димянова

1722

Жасмина Живкова

Нар. пеене

І награда

Ха

Д.Димянова

1723

Мелтем Нуфелова

Нар. пеене

ІІ награда

VIIа

Ж. Райчева

1724

Миглена Димитрова

Нар. пеене

ІІ награда

Vб

Д.Димянова

1725

Полина Енчева

Нар. пеене

ІІ награда

VIIIа

П. Тодорова

1726

Дияна Митева

Нар. пеене

ІІІ награда

Vа

Д.Димянова

1727

София-Рая Узунова

Нар. пеене

ІІІ награда

Vа

П. Тодорова

1728

Диляна Иванова

Нар. пеене

ІІ награда

XIб

П. Тодорова

1729

Димана Димитрова

Нар. пеене

ІІІ награда

IV

П. Тодорова

1730

Жасмин Филева

Нар. пеене

ІІІ награда

ДМШ

П. Тодорова

V Международен конкурс за пианисти „Джузепе Терачано” –Италия-юли 2009

1731

Мартин Попов

пиано

ІІ награда

XIа

Ели Чорбаджийска

Международен фестивал на изкуствата – „Радост на брега” – Бургас        

1732

Лилия Стоянова

Поп пеене

І награда

XIа