Награди за учебната 2006/2007 година

 

 

    XI Международен младежки музикален фестивал "Надежди, таланти, майзтори"- септември- Албена Добрич

 1299

 Адам Добрев Добрев

 Ударни инстр.

 I награда

 VIа

 Д. Неделчева

 1300

 Борил Георгиев Атанасов

 Ударни инстр.

 II награда

 Vа

 Д. Неделчева

 1301

 Здравка Каменова Атанасова

 Ударни инстр.

 III награда

 IXа

 Д. Неделчева

 1302

 Славина Иванова Калканджиева

 Ударни инстр.

 поощрение

 VIа

 Д. Неделчева

 1303

 Евтим Христов Христов

 Ударни инстр.

 поощрение

 Xа

 Д. Неделчева

 1304

 Ива Красимирова Иванова

 Цигулка

 II награда

 XIб

 А. Илиева

 1305

 Мария Станимирова Василева

 Виолончело

 II награда

 Xа

 Д. Кирилова

 1306

 Георги Руменов Георгиев

 Виолончело

 III награда

 VIа

 Д. Кирилова

 

 Национален конкурс за рисунки- картички на "Български пощи"

 1307

 Вероника Александрова  Попова

 Из. изкуство

 III награда

 Xв

 

 

 Музикален конкурс "Веспремски игри"- гр. Веспрем, Унгария- X.2006

 1308

 Ива Николова Георгиева

 Кл. пеене

 II награда

 XIIа

 

 

 Международен светлинен фестивал- конкурс на изкуствата "Светлинен паун"- XI Варна

 1309

 Мирослав Веселинов Петков

 Тромпет

 I награда

 XIа

 Ив. Илиев

 1310

 Дуо: Стоимен Пеев и Ива Иванова

 Цигулка

 II награда

 XIIа и XIб

 Ант. Илиева

 1311

 Перкусионен ансамбъл "Пулсар"

 Ударни инстр.

 III награда

 

 Д. Неделчева

 

 Национален конкурс за дизайн "BMW- Автомобил на бъдещето"

 1312

 Кристина Боянова Янева

 Живопис

 II награда

 XIIв

 Кр. Бербенков

 

 "Да влезем с хумор в Европа"- конкурс за стихотворение, разказ, анекдот, карикатура - 25.I.2007 Варна

 1313

 Ружа Огнянова Йорданова

 Графика

  I награда

  Xв

 Б. Кузманов

 

 "Моята България" - конкурс за худ. изпълнение, стихотворение, есе и рисунка - II.2007 Варна

 1314

 Ружа Огнянова Йорданова

 Графика

 I награда

 Xв

 Б. Кузманов

 1315

 Момчил Иванов Събев

 Живопис

 II награда

 Xв

 Хр. Бербенков

 1316

 Богдана Пламенова Георгиева

 Графика

 II награда

 XIIв

 Б. Кузманов

 1317

 Габриела Димитрова Симеонова

 

 Поощрителна

 Vб

 

 

 Национален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство "Орфеева дарба" - 17.III.2007 София

 1318

 Весела Веселинова Нейкова

 Народно пеене

 I награда

 VIa

 Даф. Дамянова

 

 VII Национален конкурс за ученици - акомпанятори - 17.III.2007 Плевен

 1319

 Мария Бончева Ангелова

 Пиано

 III награда

 Xa

 Г. Чешмеджиева

 1320

 Рая Димитрова Костова

 Пиано

 III награда

 XIa

 Г. Чешмеджиева

 1321

 Надежда Недялкова Иванова

 Пиано

 На името на П. Хаджиев

 XIб

 Ирен Димитрова

 1322

 Георги Атанасов Беломъжов

 Пиано

 Поощрителна

 IXa

 Ирен Димитрова

 1323

 Мирослав Веселинов Петков

 Тромпет

 Солист

 XIa

 Ив. Илиев

 1324

 Ива Красимирова Иванова

 Цигулка

 Солист

 XIб

 Ант. Илиева

 1325

 Стоимен Красимиров Пеев

 Цигулка

 Солист

 XIIa

 Ант. Илиева

 1326

 Виктор Константинов Петров

 Фагот

 Солист

 XIa

 Хр. Тусчиева

 1327

 Симона Ангелова Донова

 Флейта

 Солист

 Xa

 Н. Йорданов

 1328

 Александър Георгиев Головин

 Кларнет

 Солист

 Xa

 Ив. Германов

 

 XI Национален конкурс за млади изпълнители на чешка и словашка музика - 22.III.2007 Варна

 1329

 Габриела Николаева Ефтимова

 Пиано

 I награда

 Xa

 М. Гинева

 1330

 Мария Бончева Ангелова

 Пиано

 II награда

 Xa

 Ек. Цветкова

 1331

 Рая Димитрова Костова

 Пиано

 III награда

 XIa

 Б. Бъчваров

 1332

 Ива Красимирова Иванова

 Цигулка

 II награда

 XIб

 Ант. Илиева

 1333

 Мария Станимирова Василева

 Виолончело

 III награда

 Xa

 Д. Кирилова

 1334

 Виктор Константинов Петров

 Фагот

 II награда

 XIa

 Хр. Тусчиева

 1335

 Виктория Божидарова Христова

 Валдхорна

 III награда

 XIб

 Л. Коцев

 1336

 Юлия Славчева Драганова

 Съпровод

 II награда

 Xa

 Г. Чешмеджиева

 1337

 Симона Ангелова Донова

 Флейта

 III награда

 Xa

 Н. Йорданов

 1338

 Стоимен Красимиров Пеев

 Цигулка

 III награда

 XIIa

 Ант. Илиева

 1339

 Александър Георгиев Головин

 Кларнет

 III награда

 Xa

 Ив. Германов

 

 VI Международен конкурс за ударни инструменти "Пендим" - III.2007 Пловдив

 1340

 Здравка Каменова Атанасова

 Ударни инструменти

 II награда

 Va

 Д. Неделчева

 1341

 Борил Георгиев Атанасов

 Ударни инструменти

 III награда

 VIa

 Д. Неделчева

 

 VII Национален фолклорен конкурс "Орфеево изворче" - III.2007 Ст. Загора

 1342

 Илиана Димитрова Петрова

 Тамбура

 I награда

 VIIIб

 Д. Инджова

 1343

 Денка Пейкова Атанасова

 Тамбура

 II награда

 VIIIб

 Д. Инджова

 1344

 Яна Иванова Сидерова

 Тамбура

 II награда

 IXб

 Д. Инджова

 1345

 Тома Асенов Томов

 Гайда

 I награда

 VIIIб

 Д. Георгиев

 1346

 Христо Контсантинов Методиев

 Гъдулка

 I награда

 VIIIб

 С. Симеонов

 1347

 Станимир Иванов Иванов

 Гайда

 II награда

 VIIIб

 Д. Георгиев

 1348

 Камен Анатолиев Анастасов

 Кавал

 II награда

 VIIIб

 Д. Железов

 1349

 Катя Валериева Колева

 Народно пеене

 I спец. награда

 VIIIб

 П. Тодорова

 1350

 Росица Петрова Костадинова

 Народно пеене

 II награда

 XIг

 П. Тодорова

 1351

 Силвия Стоянова Митева

 Народно пеене

 III награда

 XIг

 П. Тодорова

 1352

 Христина Георгиева Кателиева

 Народно пеене

 II спец. награда

 Xб

 Д. Дамянова

 

 Общинско ученическо състезание "Защита от бедствия, аварии и катастрофи" - III.2007

 1353

Отбор:

Марина Радославова Станева,

Симона Велкова,

Тодор Иванов Славов,

Светлин Благоев Крачев

VIII

 I награда

 VIII

 Б. Петкова

 

 XIII Национален детски фолклорен конкурс "Диньо Маринов" - IV.2007 Варна

 1354

 Народен оркестър

 

 I награда

 

 Д. Железов

 1355

 Народен хор

 

 I награда

 

 Й. Неделчева

 1356

 Вокална група

 Народно пеене

 II награда

 

 Д. Дамянова

 1357

 Камерна инструментална група

 

 I награда

 

 Н. Царев

 1358

 Веалина Тодорова Веселинова

 Народно пеене

 I награда

 VIIa

 Д. Дамянова

 1359

 Весела Веселинова Нейкова

 Народно пеене

 II награда

 VIa

 Д. Дамянова

 1360

 Мария Мирославова Петкова

 Народно пеене

 I награда

 Xб

 Д. Дамянова

 1361

 Христо Методиев

 Гъдулка

 II награда

 VIIIб

 С. Симеонов

 1362

 Кирил Иванов Димитров

 Гъдулка

 I награда

 XIIб

 С. Симеонов

 1363

 Мартин Дяков Костадинов

 Тамбура

 I награда

 Xб

 Д. Инджова

 1364

 Живко Славчев Василев

 Кавал

 I награда

 IXб

 Д. Железов

 1365

 Светослав Живков Василев

 Кавал

 II награда

 Xб

 Д. Железов

 1366

 Емил Димитров Трушев

 Кавал

 I награда

 XIIб

 Д. Железов

 1367

 Никола Иванов Парушев

 Кавал

 III награда

 XIIб

 Д. Железов

 1368

 Станимир Иванов Иванов

 Гайда

 I награда

 VIIIб

 Д. Георгиев

 1369

 Иван Георгиев Стоянов

 Гайда

 I награда

 XIг

 Н. Царев

 1370

 Алексей Димитров Енчев

 Гайда

 II награда

 XIг

 Н. Царев

 

 Международен конкурс "Млади виртуози" - IV.2007 София

 1371

 Мирослав Веселинов Петков

 Тромпет

 I награда

 XIa

 Ив. Илиев

 1372

 Петър Добрев Добрев

 Тромпет

 II награда

 IXa

 Ив. Илиев

 

 XI Международен фестивал по класическа китара "Акад. Марин Големинов"- 11-14.IV Кюстендил

 1373

 Китарен ансамбъл

 

 II награда

 

 Н. Недева

 1374

 Боян Иванов Дойчев

 Кл. китара

 Голяма награда

 XIIa

 

 1375

 Адриан Христов Кръстев

 Кл. китара

 I награда

 XIб

 Н. Недева

 1376

 Дайана Рачева

 Кл. китара

 I награда

 VIIIa

 Н. Недева

 1377

 Катрин Калинова Бояджиева

 Кл. китара

 II награда

 Va

 Н. Недева

 1378

 Ридван Ърфан Адем

 Кл. китара

 III награда

 Xa

 Н. Недева

 1379

 Михаил Антонов Антонов

 Кл. китара

 Спец. награда

 XIa

 Н. Недева

 

 Областно ученическо състезание "Защита от бедствия, аварии и катастрофи"

 1380

 Отбор

 

 II място

 

 Бл. Петкова

 

 Конкурс за картичка и писано яйце за Великден- варна

 1381

 Габриела Димитрова Симеонова

 

 II награда

 Vб

 М. Манева

 

 Конкурс за комикси и разкази "Стаята на приключенията"- Варна

 1382

 Станимир Галинов Рачев

 Из. изкуство

 II награда

 VIIIв

 

 

 VII Международен конкурс за изпълнители на немска и австрийска музика- Бургас

 1383

 Габриела Николова Ефтимова

 Акомпанимент

 II награда

 Xa

 Ир. Димитрова

 1384

 Симона Ангелова Донова

 Флейта

 III награда

 Xa

 Н. Йорданов

 1385

 Виктор Константинов Петров

 Фагот

 II награда

 XIa

 Хр. Тусчиева

 1386

 Виктория Божидарова Христова

 Валдхорна

 II награда

 XIб

 Лъч. Коцев

 1387

 Десислав Светлозаров Ташев

 Цугтромбон

 III награда

 XIб

 Кр. Кирилов

 1388

 Рая Димитрова Костова

 Пиано

 II награда

 XIа

 Б. Бъчваров

 1389

 Станислав Николов Димитров

 Пиано

 III награда

 IXа

 А. Върбанова

 1390

 Юлия Славчева Драганова

 Пиано

 II награда

 Xа

 Д. Делева

 1391

 Трио камерна музика:

Симона Донова,

Александър Головин,

Виктор Петров

 Духова камерна музика

 III награда

 

 Хр. Дипчиков

 1392

 Мартина Диянова Недялкова

 Фагот

 Поощрен

 XIIа

 

 1393

 Калоян Русев

 Виолончело

 Поощрен

 III

 Л. Ангелова

 1394

 Георги Руменов Георгиев

 Виолончело

 Поощрен

 VIа

 Л. Ангелова

 

 Международен младежки флейтов фестивал "Flute Meeting" 2007- 12-15 април - Волос, Гърция

 1395

 Симона Ангелова Донова

 Флейта

 I награда

 Xа

 Н. Йорданов

 

 VI Национален конкурс за акордеонисти "Танцуващи клавиши"- Нови пазар 2007

 1396

 Квартет:

Петър Иванов,

Живко Петров,

Георги Иванов,

Велислава Спирова

 Акордеон

 III награда

 

 В. Иванов

 

 Национален конкурс за детска рисунка и литературно творчество "Детско море"- Варна 15 май

 1397

 Габриела Димитрова Симеонова

 

 Голяма

 Vб

 Й. Манева

 

 V Национален конкурс за гайдари и инструментални състави "Вълшебни ритми"- Нови пазар

 1398

 Иван Георгиев Стоянов

 Гайда

 I награда

 XIг

 Н. Царев

 1399

 Станимир Иванов Иванов

 Гайда

 I награда

 VIIIб

 Д. Георгиев

 1400

 Народен оркестър

 

 I награда

 

 Д. Железов

 

 XII Национален конкурс "Песните на Иван Георгиев"

 1401

 Елица Неделчева

 Народно пеене

 Спец. награда

 VIа

 Д. Дамянова

 1402

 Полина Енева

 Народно пеене

 I награда

 VIа

 П. Тодорова

 1403

 Глория Евгениева

 Народно пеене

 III награда

 VIа

 Т. Илчева

 1404

 Мария-Магдалена Брегова

 Народно пеене

 II награда

 VIIIб

 Д. Дамянова

 1405

 Катя Колева

 Народно пеене

 III награда

 VIIIб

 П. Тодорова

 1406

 Жулиета Стаматова

 Народно пеене

 II награда

 Xб

 Д. Дамянова

 1407

 Мария Петкова

 Народно пеене

 Поощрен

 Xб

 Д. Дамянова

 

 Национален конкурс за изпълнители на добруджанска народна песен "Калинка Вълчева"- Тервел 30 май

 1408

 Жасмина Светославова Живкова

 Народно пеене

 I награда

 VIIIб

 Д. Дамянова

 1409

 Елица Борисова Неделчева

 Народно пеене

 II награда

 VIa

 Д. Дамянова

 

 XX Международен фестивал на класическа китара "Пеещи струни"- гр. Гоце Делчев- 28-30 май

 1410

 Дайана Миленова Рачева

 Кл. китара

 I награда

 VIIIa

 Н. Недева

 1411

 Марина Руменова Георгиева

 Кл. китара

 II награда

 VIIa

 Н. Недева

 1412

 Адриан Кръстев Христов

 Кл. китара

 III награда

 XIб

 Н. Недева

 1413

 Михаил Антонов Антонов

 Кл. китара

 III награда

 XIa

 Н. Недева

 1414

 Ридван Ърфан Адем

 Кл. китара

 спец. награда

 Xa

 Н. Недева

 1415

 Китарен ансамбъл

 Кл. китара

 I награда

 

 Н. Недева

 

 Награда "Варна" в сферата на изкуствата

 1416

 Мирослав Веселинов Петков

 Тромпет

 "Варна"

 XIa

 Ив. Илиев

 

 Общински конкурс за рисунка "Калоян, Варна и България"

 1417

 Йоана Владимир Калудова

 Живопис

 I награда

 Xв

 Кр. Бербенков

 

 Национален конкурс "Ние българите"- май 2007

 1418

 Йоана Владимир Калудова

 Живопис

 I награда

 Xв

 Кр. Бербенков

 

 I Национален фолклорен конкурс за тамбура "Руско Стефанов"- Сунгурларе

 1419

 Илиана Димитрова Петкова

 Тамбура

 II награда

 VIIIб

 Д. Инджова

 

 Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства- София

 1420

 Вера Огнянова Семчева

 Живопис

 III награда

 Xв

 Кр. Бербенков

 

 VII Международен фолклорен конкурс "Фолклор без граници"- Албена-Добрич- юни 2007 

 1421

 Народен оркестър

 

 I награда

 

 Д. Железов

 1422

 Народен хор

 

 I награда

 

 доц. Й. Неделчева

 1423

 Вокален секстет

 

 I награда

 

 Д. Дамянова

 1424

 Силвия Митева

 Народно пеене

 I награда

 XIг

 П. Тодорова

 1425

 Росица Костадинова

 Народно пеене

 II награда

 XIг

 П. Тодорова

 1426

 Мария Петкова

 Народно пеене

 II награда

 Xб

 Д. Дамянова

 1427

 Христина Кателиева

 Народно пеене

 III награда

 Xб

 Д. Дамянова

 1428

 Катя Колева

 Народно пеене

 III награда

 VIIIб

 П. Тодорова

 1429

 Жасмина Живкова

 Народно пеене

 III награда

 VIIIб

 Д. Дамянова

 1430

 Елица Неделчева

 Народно пеене

 I награда

 VIа

 Д. Дамянова

 1431

 Полина Енева

 Народно пеене

 II награда

 VIа

 П. Тодорова

 1432

 Иван Стоянов

 Гайда

 I награда

 XIг

 Н. Царев

 1433

 Алексей Енчев

 Гайда

 II награда

 XIг

 Н. Царев

 1434

 Камен Анастасов

 Кавал

 III награда

 VIIIб

 Д. Железов

 1435

 Тома Томов

 Гайда

 III награда

 VIIIб

 Д. Георгиев

 1436

 Станимир Иванов

 Гайда

 I награда

 VIIIб

 Д. Георгиев

 1437

 Живко Василев

 Кавал

 I награда

 IXб

 Д. Железов

 

 Конкурс за клавирни творби от български композитори "Бъдещето на България"- Бургас

 1438

 Йоана Райчева

 Пиано

 Спец. награда

 II кл.

 Ел. Недева