Получени награди през 2005/ 2006г.:

 

Име

Специалност

Награда

Клас

Учител

 

IX Младежки музикален фестивал – конкурс”Надежди,таланти,майстори”-Албена,3-12.IX

1191

Виктор К.Петров

фагот

 I награда

X а

Хр. Тусчиева

1192

Клавирно дуо:Вероника Марценкова и Даринка Титкова

пиано

 II награда

XII а

Ир. Димитрова

1193

Любомира Станкова

Виолончело

 III награда

XII б

Л.Ангелов

1194

Квартет чели

 

 II награда

 

Д.Кирилова

 

VII международна фотографска изложба в Джурджевак-Хърватска-1.X.2005

1195

Валерий Пощаров

Из. изкуство

 II награда

XII в

 

 

II фестивал –конкурс на полската музика-Варна-X-2005

1196

Рая Костова

Пиано

 I награда

XIа

Б.Бъчваров

1197

Арис Кешишян

Пиано

 I награда

XIа

А.Върбанова

1198

Габриела Ефтимова

Пиано

 I награда

IXа

М.Гинева

1199

Юлия Драганова

Пиано

 II награда

IXа

М.Гинева

1200

Мария Б. Ангелова

Пиано

 II награда

IXа

М.Гинева

1201

Георги Спирев

Пиано

 II награда

XII а

Ст.Ставрева

1202

Искра Даскалова

Пиано

 III награда

VIIа

Г.Димитрова

1203

Георги Беломъжов

Пиано

 III награда

IXа

М.Гинева

1204

Любомир Захариев

Пиано

 III награда

IXа

М.Гинева

 

Международен цигулков конкурс „Проф. Недялка Симеонова”-гр.Хасково-X.2005

1205

Стоимен Кр. Пеев

Цигулка

 II награда

XIа

Ант. Илиева

 

II Национален конкурс с международно участие”Шуман-Брамс”-Пловдив-IX.2005г.

1206

Светомира Рачева

Пиано

 I награда

XIа

Ели Чорбаджийска

 

Художествен конкурс”Как видях Полша”-XI.2005

1207

Деница Димитрова

Из. изкуство

 I награда

IXв

Ем.Цонева

1208

Камелия Скулева

Из. изкуство

 II награда

IXв

Ем.Цонева

1209

Йоана Калудова

Из. изкуство

 III награда

IXв

Ем.Цонева

1210

Вера Семчева

Из. изкуство

 Поощрит.

IXв

Ем.Цонева

 

V Национален конкурс Франц Шуберт”-гр. Русе-ноември 2005

1211

Хрисимир Дамянов

Кл.пеене

 III награда

XII а

М. Коровешова

1212

Дарина Титкова

Пиано

 Поощрит.

XII а

М. Савова

 

VIII Международен конкурс „Мария Юдина” за пианисти, клавирни дуа и камерна музика 3-10.01.2006г. Санкт Петербург

1213

Габриела Ефтимова

Пиано

 I награда и  награда за участие във фестив. Майсторски клас”П.Първи” в Грьонинген-Холандия

IXа

М.Гинева

 

Клавирен международен конкурс „Карл Филч”-гр.Сибиу-Румъния-IX.2005г.

1214

Габриела Ефтимова

Пиано

 I награда

IXа

М.Гинева

 

VII Международен конкурс за пианисти „Албер Русел”-II.2006г.-София

1215

Георги М. Спириев

Пиано

 I награда

XII а

Ст.Ставрева

 

Конкурс за рисунка „С очите си видях бедата”-гр. Варна- II.2006г

1216

Миряна Ем. Бучкова

Живопис

 II награда

XIв

 

 

VI Национален музикално-фолклорен конкурс”Орфеево изворче”-III.2006г.-Стара Загора

1217

Никола Ив. Парушев

Кавал

 I награда

XIб

Д. Железов

1218

Живко Сл. Василев

Кавал

 I награда

VIIб

Д. Железов

1219

Светослав Ж. Василев

Кавал

 II награда

IXг

Д. Железов

1220

Александър Парушев

Тамбура

 II награда

XIб

Д.Инджова

1221

Мартин Костадинов

Тамбура

 I награда

IXг

Д.Инджова

1222

Явор Ив. Добрев

Гайда

 I награда

IXг

Н. Царев

1223

Ралица Ангелова

Гъдулка

 III награда

VIIIб

Ж.Димитров

1224

Ани Василива

Нар. пеене

 II награда

VIа

Д.Дамянова

 

XII детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов”-Варна 1-2.IV.2006г.

1225

Народен оркестър

Фолклор

 Специална награда на кмета

 

Д. Железов

1226

Народен хор

Фолклор

 I награда

 

П.Тодорова

1227

Камерна инструментална група

Фолклор

 I награда

 

Д. Железов

1228

Катя Колева

Нар. пеене

 I награда

VII-школа

П. Тодорова

1229

Елица Неделчева

Нар.пеене

 II награда

Vа

Д.Дамянова

1230

Силвия Димитрова

Нар.пеене

 II награда

IXб

Р.Малчева

1231

Христина Кателиева

Нар.пеене

 Поощрит.

IXг

Д.Дамянова

1232

Живко Василев

Кавал

 II награда

VIIIб

Д. Железов

1233

Светослав Василев

Кавал

 III награда

IXг

Д. Железов

1234

Иван Стоянов

Гайда

 I награда

Xг

Н. Царев

1235

Алексей Енчев

Гайда

 II награда

Xг

Н. Царев

1236

Християн Черкезов

Гайда

 III награда

XIб

Н. Царев

1237

Мартин Костадинов

Тамбура

 I награда

IXг

Д.Инджова

1238

Александър Парушев

Тамбура

 II награда

XIб

Д.Инджова

1239

Денка Атанасова

Тамбура

 III награда

VII-школа

Д.Инджова

1240

Кирил Димитров

Гъдулка

 I награда

XIб

Ж.Димитров

1241

Иван Щерев

Гъдулка

 I награда

Xг

Ж.Димитров

 

Павлинка Тодорова Р-л народен Хор Диплом-I награда за принос

 

XXНационален конкурс за инструменталисти и певци”Светослав Обретенов”-гр. Провадия 1-5.IV.2006

1242

Ива Кр. Иванова

Цигулка

 I награда

Xб

Ант. Илиева

1243

Стоимен Кр. Пеев

Цигулка

 II награда

XI а

Ант. Илиева

1244

Мирослав Петков

тромпет

 I награда

X а

Ив. Илиев

1245

Петър Добрев

тромпет

 III награда

VIIIа

Ив. Илиев

1246

Александър Головин

Кларнет

 II награда

IXа

Ив. Германов

1247

Виктор Петров

Фагот

 III награда

X а

Хр. Тусчиева

1248

Духов оркестър

 

 Диплом

 

М. Добрев

1249

Десислав Ташев

Цугтромбон

 III награда

Xб

Кр. Кирилов

 

Общинско ученическо състезание „Защита от бедствия ,аварии и катастрофи”                 30-31        .03.2006

1250

Отбор: Светослав Тодоров, Марина Христова,

Маргарита Тодорова,

Станимир Стоянов

 

 I награда

VIII

Бл. Петкова-мед.сестра

 

X Международен фестивал на класическа китара „Акад. Марин Големинов”-Кюстендил-8.IV.2006

1251

Марина Георгиева

Кл. Китара

 I награда

VIа

Н. Недева

1252

Андриан Кръстев

Кл. Китара

 I награда

Xб

Н. Недева

1253

Ридван Ърфан Адем

Кл. Китара

 II награда

IXа

Н. Недева

1254

Боян Дойчев

Кл. Китара

 II награда

XI а

С.Стефанов

1255

Ива Георгиева

Кл. Китара

 III награда

XI а

Н. Недева

1256

Нели Недева

Кл. Китара

 Диплом за принос в китарното изкуство

 

 

 

Международен конкурс „Млади виртуози”- IV.2006-София

1257

Ива Атанасова

Ударни инстр.

 I награда

X а

Д.Неделчева

 

Национален конкурс”Музикални надежди”-Добрич-2006г.

1258

Камерна вок. група

Нар.пеене

 I награда

8 учен.

Р.Малчева

 

Национален конкурс за илюстрация на чешки и словашки приказки-2006

1259

Ружа Йорданова

Из. изкуство

 I награда за чешка

IXв

 

1260

Богдана Георгиева

Из. изкуство

 I награда за словашка

XI в

 

1261

Кристина Янева

Живопис

 II награда за чешка

XI в

 

1262

Миряна Ем. Бучкова

Живопис

 III награда за словашка

XI в

 

 

Областно ученическо състезание „Защита от бедствия ,аварии и катастрофи” -19.IV.06

1263

Отбор:Светослав Тодоров,

Марина Христова,

Маргарита Тодорова,

Станимир Стоянов

 

 I награда

VIII

Бл. Петкова-мед.сестра

 

V национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши”

1264

Николай Ст.Гурбанов

акордеон

 I награда

VIа

Кр.Димитров

1265

Калин В.Иванов

акордеон

 II награда

VIа

Кр.Димитров

1266

Тодор И.Савов

акордеон

 III награда

VIIб

Кр.Димитров

1267

Живко Р.Петров

акордеон

 III награда

VIIIа

Кр.Димитров

1268

Петър И.Иванов

акордеон

 III награда

XI а

Вес. Иванов

1269

Дует:Християн Илиев,

Тихомир Радев

акордеон

 II награда

XII а

Вес. Иванов

1270

Квинтет: Християн Илиев,

Тихомир Радев,

Велислава Спирова,

Петър Иванов,

Георги Иванов

акордеон

 II награда

XI а

Вес. Иванов

 

IV национален конкурс за гайдари и инструментални състави”Вълшебни ритми”-Нови пазар-6,7май

1271

Народен оркестър

Фолклор

 I награда

 

Д.Железов

1272

Иван Г. Стоянов

гайда

 I награда

Xг

Н. Царев

1273

Алексей Енчев

Гайда

 II награда

Xг

Н. Царев

1274

Явор Ив. Добрев

Гайда

 III награда

IXг

Н. Царев

 

XI Национален конкурс”Песните на Иван Георгиев”

1275

Елица Неделчева

Нар.пеене

 I награда

Vа

Даф.Дамянова

1276

Полина Енева

Нар.пеене

 III награда

Vа

Даф.Дамянова

 

Национален конкурс за литература и рисунка „Пътешествие в света на приказките,тайнствата и вълшебствата”-гр.Слевен

1277

Камелия Скулева

Из. изкуство

 II награда

IXв

 

 

IV Национален конкурс за колаж-гр.Пловдив

1278

Камелия Скулева

Из. изкуство

 Поощрит.

IXв

 

 

VII републиканско ученическо състезание „Защита от бедствия ,аварии и катастрофи” –гр. Стара Загора

1279

Отбор:Светослав Тодоров,

Марина Христова,

Маргарита Тодорова,

Станимир Стоянов

 

 II награда

VIII

Бл. Петкова-мед.сестра

 

XIX Международен фестивал на класическа китара „Пеещи струни”.-гр.Гоце Делчев

1280

Дайана Рачева

Кл. Китара

 II награда

VIIб

Н. Недева

1281

Ридван Ърфан Адем

Кл. Китара

 I награда

IXа

Н. Недева

1282

Ива Георгиева

Кл. Китара

 III награда

XI а

Н. Недева

1283

Михаил Антонов

Кл. Китара

 II награда

X а

Н. Недева

1284

Андриан Кръстев

Кл. Китара

 I награда

Xб

Н. Недева

1285

Трио:Андриан Кръстев,

Диян Стефанов,

Златка Димитрова

Кл. Китара

 I награда

X

Н. Недева

 

 Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства и художествена фотография ”Импресия”- Пловдив 5. 06.2006

 1286

 Ружа Огнянова Йорданова

 графика

 III награда

 IXв

 Б.Кузманов

 

 III Национален конкурс”Душата на един извор”-Ямбол,юни 2006

 1287

 Ружа Огнянова Йорданова

 графика

 I награда

  IXв

 Б.Кузманов

 

 VI Международен фолклорен фестивал –конкурс „Фолклор без граници”-Албена-Добрич-юни 2006

 1288

 Народен оркестър

 

 I награда

 

 Д.Железов

 1289

 Камерна инструментална група

 

 I награда

 

 Ж.Димитров

 1290

 Народен хор

 

 II награда

 

 П. Тодорова

 1291

 Емил Димитров

 Кавал

 I награда

 XIб

 Д.Железов

 1292

 Иван Стоянов

 Гайда

 I награда

 Xг

 Н.Царев

 1293

 Мартин Костадинов

 Тамбура

 III награда

 IXг

 Д.Инджова

 1294

 Елица Неделчева

 Нар.пеене

 II награда

 Vа

 Д.Дамянова

 1295

 Полина Енева

 Нар.пеене

 II награда

 Vа

 Д.Дамянова

 1296

 Наталия Георгиева

 Нар.пеене

 III награда

 VIа

 П. Тодорова

 1297

 Христина Кателиева

 Нар.пеене

 III награда

 Xг

 Д.Дамянова

 1298

 Силвия Митева

 Нар.пеене

 III награда

 Xг

 Д.Дамянова