НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна

БЛАНКИ


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ” – ВАРНА

Етичен кодекс 2020-2021

Годишен план за учебната 2020/2021 година

Втори час на класа за консултиране на родители и ученици, за водене на документация на съответната паралелка II срок на 2020/2021 учебна година

Стратегия за развитие на НУИ "Добри Христов" и план за изпълнението

Програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2020-2021 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието

Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата - 2018/2019 учебна година

Антикорупционен план

Заповед за провеждане на учебни занятия №333/11.11.2020 година

Заповед за провеждане на учебни занятия №380/20.11.2020 година

Заповед за провеждане на учебни занятия №554/27.11.2020 година

Заповед за провеждане на учебни занятия №1238/09.04.2021 година

Заповед за провеждане на учебни занятия №1305/29.04.2021 година