НУИ "ДОБРИ ХРИСТОВ"
ВАРНА
ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Художествен ръководител: Марко Добрев
 
    Младежкият духов оркестър е съставен от инструменталисти – ученици на Националното училище по изкуства “Добри Христов“- Варна
 
    През всичките години на своето съществуване оркестърът умело съчетава учебните задачи с концертните изяви. Съставът успешно се представи на младежкия фестивал / FIMU / в град Белфор – Франция през2000 г. и  през 2003 г. През 2002 г., 2004 г., 2008г. участва и в V, VІІ и IX международен младежки фестивал в град Солун - Гърция, а през септември 2003 г. на фестивала в град Бьозел – Германия EUROMusiktage in Bosel бе удостоен с ІІ награда. Оркестърът е носител и на награда “Варна” за изключителна популярност, висок професионализъм и престижно вписване в културния живот на Варна, както и на І награда от ІV международен младежки фестивал – конкурс “Фолклор без граници” – Добрич 2004 г.
    В репертоара му са включени произведения от различни епохи, стилове и автори. Значително място се отделя на българската музика.

ИСТОРИЯ                СПЕЦИАЛНОСТИ                  ПРИЕМ                     ГАЛЕРИЯ
     НАГРАДИ                           УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК                         КОНТАКТИ                  ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ