НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
График
на дейностите по приемане на ученици в V и VIII клас в
Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ - Варна
за учебната 2017-2018 г.

Всички дейности по приема на ученици се извършват в сградата на Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна на адрес:
гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 34Документи се приемат по посочения по-горе график в работни дни 
от 9.00 ч. до 17.00 ч. в стая 118 в сградата на НУИ "Добри Христов" - Варна тел. за контакти: 052 620719
Вид дейност
Срок
Подаване на документи за кандидатстване за V клас
5 - 9 юни 2017 г.
Подаване на документи за кандидатстване за VIII клас
9 - 15 юни 2017 г.
Подаване на документи за кандидатстване чрез приравнителни изпити
9 - 15 юни 2017 г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите
20 - 22 юни 2017 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици
26 юни 2017 г.
Записване на приетите ученици
27 юни - 4 юли 2017 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места
5 юли 2017 г.
Попълване на незаетите места и записване на учениците
6 - 7 юли 2017 г.