НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна
artschool-varna.com
Указания за отпускане на месечни стипендии
на ученици за ІI срок на учебната 2018 - 2019 година.

1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати (за отличен успех)
 
Заявление-декларация - образец № 1 
 
2. Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и за предотвратяване на отпадането
 
Заявление-декларация - образец № 4
 
Декларация на осн. чл. 8 от Постановление №328/21.12.2017 г. (Приложение към Заявление-декларация образец № 4)
 
3. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
 
Заявление-декларация - образец № 3
 
4. Месечна стипендия за ученици без родители/само с един родител

Заявление-декларация - образец № 2