artschool-varna.com
Указания за отпускане на месечни стипендии на ученици 
за II срок  на учебната 2016/2017 г.

1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати  
(за отличен успех)
 
Заявление-декларация - образец № 1 
 
2. Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и за предотвратяване на отпадането 
 
Заявление-декларация - образец № 4 
 
Декларация на осн. чл. 8 от Постановление №33/15.02.2013 г. / Приложение към Заявление-декларация Образец №4 /  
 
3. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания  
 
Заявление-декларация - образец № 3 
 
4. Месечна стипендия за ученици без родители/само с един родител  

Заявление-декларация - образец № 2
 
Декларация за избор на право на стипендия

Заявление-декларация - образец № 5