НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС
  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И В VIII КЛАС
ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙНЕР
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ” - ВАРНА


1. Изпит по рисуване за прием в V клас - фигурална композиция по зададена тема. Провежда се за специалност изобразително изкуство за прием от V клас. Изпълнение с цветен материал по избор на кандидата. Изпитната тема се определя в деня на изпита чрез жребий, измежду предварително подготвени от комисия и запечатани в плик теми, утвърдени от директора на училището. Размер на рисувателния лист – 25/35 см. Продължителност – 4 учебни часа.

2. Изпит по рисуване за прием в VIII клас - рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за всички кандидати за VIII  клас за професия художник – изящни изкуства и професия дизайнер.

Забележка:
Всички изпитни теми и задачи, както и критериите за оценяване на кандидатите се определят от комисии, определени със заповед на директора. Директорът определя със заповед датите и конкретните процедури за провеждане на всеки изпит. Приемни изпити в НУИ „Добри Христов” се провеждат само по професии и специалности, по които има утвърден държавен план-прием.
Приемните изпити са анонимни.
Листовете  се осигуряват от училището.
Един учебен час е с продължителност 45 мин.