НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА
ПРИЕМ В V КЛАС:

Кандидатите за прием в V клас трябва да завършват IV клас в годината на кандидатстването

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности (осигурява се от училището);
2. Копие на Удостоверение за раждане (сверява се с оригинала);
3. Копие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (сверява се с оригинала);
4. Копие на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика, със заключение, че обучението по специалностите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние (сверява се с оригинала);
5. Само за кандидати за специалности "Български танци" и "Класически танц" - копие на застрахователна полица "Злополука", която да е валидна за деня на изпита - 22.06.2017 г. (сверява се с оригинала).

При подаване на документите по т. 2, 3, 4 и 5 се представят задължително за сверяване техните оригинали.