НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
    „Добри Христов” -  град Варна
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА
ПРИЕМ В VIII КЛАС:

Кандидатите за прием в VIII клас трябва да завършват основно образование (VII клас) в годината на кандидатстването

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности (осигурява се от училището);
2. Копие на Удостоверение за раждане (сверява се с оригинала);
3. Копие на Свидетелство за завършено основно образование (сверява се с оригинала);
Когато учениците не са получили Свидетелство за завършено основно образование към датата на подаване на документите, те представят допълнително копие от него до 19.06.2017 г. (понеделник) включително.
4. Копие на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика, със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние (сверява се с оригинала);
5. Само за кандидати за специалности "Български танци" и "Класически танц" - копие на медицинско свидетелство, заверено от ортопед (сверява се с оригинала);
6. Само за кандидати за специалности "Български танци" и "Класически танц" - копие на застрахователна полица "Злополука", която да е валидна за деня на изпита - 22.06.2017 г. (сверява се с оригинала);
7. Само за кандидати по професии "Художник - изящни изкуства" и "Дизайнер" - копие на медицинско свидетелство с резултат от тест за цветоусещане;
8. Кандидатите за специалност "Поп и джаз пеене"  изпълняват репертоара си на изпита с корепетитор, осигурен от училището. При подаване на документите попълват бланка със списък на песните, които изпълняват.

При подаване на документите по т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се представят задължително за сверяване техните оригинали.