НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: info@artschool-varna.com


     НАГРАДИ              ДОКУМЕНТИ           СТИПЕНДИИ             КОНТАКТИ           ПРОЕКТИ              ВРЪЗКИ
ИСТОРИЯ              СПЕЦИАЛНОСТИ            ИЗЯВИ                                  ГАЛЕРИЯ
artschool-varna.com
ПРИЕМ В I КЛАС
за учебната 2018/2019 г.
Cрещи с родители на бъдещи първокласници
15 март 2018 от 18.00 ч.

КОНЦЕРТ

на учителите от НУИ "Добри Христов"
22 март 2018 г. 18:30 ч.
ГХГ "Борис Георгиев"

БАЛЕТЕН КОНЦЕРТ

на ученици от специалности "класически танц" и "български танци"
18.03. 18:00 ч.
24.03. 16:00 ч.
Драматичен театър "Ст. Бъчваров" - основна сцена

       НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
     „Добри Христов” -  град Варна

    адрес : Варна, ул. „Ст. Караджа” № 34, тел. 052/620-725,
  email: info@artschool-varna.com

       Национално училище по изкуствата ”Добри Христов” - Варна е държавно училище под управление на Министерство на културата на Република България.
       Училището разполага с 3 концертни зали /100, 80, 60 места/, 28 кабинета за индивидуална и специализирана подготовка, 16 класни стаи, 2 компютърни кабинета, кабинети за специализирана професионална подготовка, богата библиотека, физкултурен салон и игрище, 2 балетни зали.
       В дневна форма се обучават ученици от I до ХІІ клас. В училището се предлага целодневно обучение за всички ученици от I до IV клас. Изучават се 29 специалности в 4 професионални направления: музикално изкуство (всички класически и народни музикални инструменти, класическо, поп и джаз и народно пеене), танцово изкуство (класически танц и български танци), изящни изкуства (живопис, графика и скулптура) и дизайн (рекламна графика).
       След завършване на XII клас и успешно полагане на Държавни зрелостни изпити и Държавни изпити за професионална квалификация, учениците получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация - III степен.


ПРИЕМ В I КЛАС

за учебната 2018/2019 г.

Ръководството на НУИ „Добри Христов“ организира срещи с родители на бъдещи първокласници:

15 февруари и 15 март от 18.00 ч. в Концертна зала на училището

Фестивал
"Дни на класическата китара"
23-25 март 2018 г.
Концертна зала на
НУИ "Д. Христов"
и Аула на Икономически университет
ИЗЛОЖБА
на учители от НУИ "Добри Христов" - Варна
Откриване 24 март 2018 г. 17:00
Галерия "Тунела" - Балчик